De WCAG webrichtlijnen? Wat is dat?

Het ontstaan van de WCAG

Als we het over digitale toegankelijkheid hebben dan komt vaak de term ‘de WCAG’ voorbij. We geven je hieronder een beknopte uitleg.

Naast dat gebouwen en locaties toegankelijk moeten zijn voor iedereen, is het als ondernemer ook van belang dat de toegankelijkheid van je website of webshop op orde is. Bij de totstandkoming van het internet, begin jaren ‘90, wordt digitale toegankelijkheid voor iedere gebruiker als uitgangspunt genomen. Maar pas in 1999 wordt een eerste standaard opgesteld om dit ook te borgen. Het resultaat: versie 1.0 van de WCAG.

Web Content Accessibility Guidelines

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG-webrichtlijnen) definieert hoe webinhoud toegankelijker kan worden voor mensen met een beperking. Toegankelijkheid omvat een breed pallet aan diverse beperkingen, waaronder visuele, auditieve, fysieke, spraak-, cognitieve, taal-, leer- en neurologische beperkingen. De richtlijnen maken webinhoud ook bruikbaarder voor oudere personen met veranderende vaardigheden als gevolg van veroudering én verbeteren vaak de bruikbaarheid voor alle gebruikers in het algemeen. De WCAG is opgesteld door het World Wide Web consortium (W3C). Dit is een organisatie die de webstandaarden voor het wereldwijde web ontwerpt.

Inmiddels zijn er een aantal nieuwe versies van de WCAG de revue gepasseerd. In augustus 2020 is door het W3C de conceptversie van de Web Content Accessibility Guidelines 2.2 gepubliceerd. Achter de schermen wordt er gewerkt aan WCAG 3.0, die op zijn vroegst eind 2023 gepubliceerd wordt. De standaard wordt goed onderhouden en krijgt regelmatig een update. Bij de ontwikkeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leesbaarheid hiervan.

Vanaf 2025 European Accessibility Act

Sinds 2019 geldt er een wettelijke verplichting voor overheids- en semi-overheidsinstellingen om drempelvrije toegang te bieden tot hun websites. Daar zijn die standaarden voor die vastgelegd zijn in webrichtlijnen (WCAG). De webrichtlijnen zijn dus nu al verplicht voor de overheid maar let op; vanaf 2025 gaat de European Accessibility Act (Europese toegankelijkheidswet) formeel in. Dat houdt in dat vanaf 2025 deze wet voor veel financiële instellingen en e-commerce bedrijven, de norm gaat worden. Ons advies is om nu al met de toegankelijkheid van je website aan de slag te gaan.

Wat staat er eigenlijk in de WCAG?

WCAG 2.1 is de basis voor complete toegankelijkheid. En dat betekent dat er ook naar álle aspecten van de website gekeken wordt. Van de code tot het taalniveau en van een logische structuur tot toetsenbordtoegankelijkheid, dus hoe een website te bedienen is als je niet met een muis overweg kunt. In totaal zijn er tientallen van deze succescriteria, gebaseerd op onderzoek en praktijkervaringen van mensen met een beperking, die overigens voor alle websites gelden.

De website standaard bestaat uit 4 principes

  1. Bedienbaar: Gebruikers moeten de interface kunnen bedienen. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld de navigatie kunnen gebruiken en formulieren kunnen invullen en versturen.
  2. Waarneembaar: Gebruikers moeten in staat zijn informatie waar te nemen. Content moet voor alle zintuigen van een gebruiker waarneembaar zijn.
  3. Begrijpelijk: Gebruikers moeten de informatie en de bediening van een website kunnen gebruiken. De content en de bediening moeten begrijpelijk zijn.
  4. Robuust: Content moet zo ‘robuust’ zijn dat het goed verwerkt, begrepen en getoond kan worden door bijvoorbeeld verschillende browsers en hulpapparatuur, zoals een screenreaders.

Continu proces

Het toegankelijk houden van je website is een continu proces. Een webredacteur, of diegene die de informatie op de website plaatst heeft hierin een belangrijke rol. Want een website toegankelijk bouwen is 1 ding, een website toegankelijk vullen en up-to-date houden is een tweede. In essentie zou een webredacteur een toegankelijk gebouwde website volledig ontoegankelijk kunnen maken. Een groot deel daarvan zijn redactionele zaken, denk aan bijvoorbeeld het taalgebruik en headings (koppen). Ons advies is om een regelmatige check te doen of alles nog goed toegankelijk is.

Wat levert het je op?

Het hebben van een toegankelijke website levert je als ondernemer niet alleen tevreden en terugkerende klanten op. Zodra je website voldoet aan de webrichtlijnen, is je bereik veel groter. Google houdt namelijk van toegankelijke sites. Daarnaast wil je als ondernemer natuurlijk toegankelijk ondernemen voor iedereen.

Ben je benieuwd hoe toegankelijk jouw website is?

Doe de test op ismijnsitetoegankelijk.nl