Toegang tot het toilet

Sommige mensen, zoals buikpatiënten, hebben bij hoge nood geen tijd om op zoek te gaan naar een openbaar toilet. Je helpt deze mensen door ze toegang te geven tot je toilet. Kan dat echt niet, help ze dan om snel een ander toilet te vinden.

Eén op de vier Nederlanders geeft aan weleens thuis te blijven vanwege het gebrek aan toiletten. Ook geven mensen aan eerder naar huis te gaan als er geen toilet beschikbaar is.  Steeds meer winkeliers en horeca-ondernemers stellen hun toilet daarom open voor iedereen die hoge nood heeft. Om hier bekendheid te geven, kun je je toilet aanmelden voor de HogeNood App. De praktijk laat zien dat je hiermee veel goodwill kweekt en dat komt je omzet natuurlijk ten goede.

Mooi ondernemersinitiatief in Bodegraven: de plassticker

Bezoekers met hoge nood in Bodegraven kunnen inmiddels terecht bij meerdere winkels. Een speciale sticker met de tekst ‘Hoge nood? Toilet aanwezig’ geeft aan op welke winkeliers deze mensen een beroep kunnen doen. ,,Hoe simpel kan een stukje service eigenlijk zijn”, zegt Renske van Dam van Lifestyle winkel PuntKomma. Lees meer over dit initiatief op de website van de Bodegraafse Ondernemers Vereniging.

De Toiletalliantie

De Toiletalliantie zet zich in voor meer openbare en opengestelde toiletten in Nederland. Voor meer informatie of het aanvragen van stickers kun je terecht op www.iederewctelt.nl.

Toiletpas van patiëntenverenigingen

Buikpatiënten die lid zijn van een patiëntenvereniging hebben vaak een toiletpas. Die pas laat zien dat zij snel naar het toilet moeten. Dit is een voorbeeld van zo’n pas.

Vragen of hulp nodig?

Ga naar de contactpagina