Borden/displays

Veel ondernemers hebben bij hun bedrijf een informatiebord/display. Denk aan een bord met openingstijden, het dagmenu of week-aanbiedingen. Ze zijn niet altijd goed leesbaar voor mensen met een beperking. Belangrijke aandachtspunten zijn het kleurgebruik, de lettergrootte en de tekstopmaak. Je vindt hier de 5 belangrijkste tips.

Tip 1: Kies een goede achtergrondkleur

Zachtgeel of gebroken wit zijn een goede keuze. Mensen die overgevoelig zijn voor licht hebben problemen met fel witte vlakken.

Tip 2: Zorg voor genoeg contrast

  • Liever geen tekst over afbeeldingen heen.
  • Laat kleuren niet vervagen of in elkaar overlopen.
  • Genoeg onderscheid tussen tekstkleur en achtergrond.

Tip 3: Kies de juiste lettergrootte

Kies voor een letterhoogte van minimaal 4 mm. Veel ouderen en slechtzienden kunnen de tekst (van dichtbij) dan lezen. Met letterhoogte bedoelen we de hoogte van de gewone letters (dus niet hoofdletters en letters als de p en l). Deze richtlijn geldt voor borden die mensen van dichtbij kunnen lezen.

Tip 4: Zorg voor goede tekstopmaak

  • Kies een schreefloos lettertype. Dat zijn letters zonder dwarsstreepjes of verdikkingen. Veel gebruikte schreefloze lettertypen zijn Helvetica, Verdana, Univers, Arial, Futura, Comic sans, Tahoma en Gill sans.
  • Laat de tekst links uitlijnen. Oftewel: niet uitvullen. Dat leest rustiger.
  • Wees spaarzaam met hoofdletters, cursief of vet: dit is moeilijker leesbaar.

Tip 5: Overweeg om de informatie ook in geluid aan te bieden

Blinde en zeer slechtziende mensen zijn geholpen met een audiovoorziening die de informatie van de displays uitspreekt. Ook voor sommige ouderen is dit prettig. Die auditieve informatie moet dan op afroep beschikbaar zijn, zodat omstanders er geen last van hebben.

Handige link

In de ITstandaard 2018 vind je meer informatie over dit onderwerp.

Vragen of hulp nodig?

Ga naar de contactpagina