Over MKB Toegankelijk

MKB Toegankelijk is een programma van MKB-Nederland en VNO-NCW. We werken samen met het Ministerie van VWS, de VNG en de Alliantie VN-verdrag, met daarin Ieder(in), Ongehinderd, Per Saldo, LFB, Mind Landelijk Platform en de Coalitie voor Inclusie. Een groeiend aantal brancheorganisaties sluit zich ook aan bij het programma. Bekijk hier het overzicht van alle partners.

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen, dát is onze ambitie. Er moet nog veel gebeuren om alle winkels en horecagelegenheden toegankelijk te maken voor klanten en gasten met een beperking. Daarom zijn wij dit programma gestart. Met MKB Toegankelijk stimuleren en activeren we brancheorganisaties en ondernemers om werk te maken van toegankelijkheid.

Informatie, advies en ervaringsverhalen

Op deze website vind je informatie, advies en inspirerende ervaringsverhalen van ondernemers die hun bedrijven toegankelijk hebben gemaakt. We verbinden de partijen met elkaar, zodat ze kunnen profiteren van elkaars ervaringen. We ontwikkelen tools en checklists voor ondernemers. We zetten lokale en regionale projecten op. En we laten zien dat toegankelijk ondernemen meerwaarde heeft.

VN-verdrag en Wet gelijke behandeling

Onze ambitie wordt ondersteund door de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. In het VN-verdrag staat de autonomie van mensen met een beperking centraal. Dat betekent dat zij zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving moeten kunnen deelnemen. Dat geldt ook als zij gaan winkelen of in een restaurant willen eten. Dat betekent onder meer dat in principe iedereen – ook mensen met een beperking – toegang moet kunnen krijgen tot jouw winkel of horecabedrijf.

In de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ staan regels die voor ondernemers van belang zijn.

  • Alle ondernemers moeten geleidelijk de algemene toegankelijkheid van hun bedrijf voor mensen met een handicap vergroten.
  • Als iemand met een handicap je verzoekt om een eenvoudige voorziening of maatregel (voor toegankelijkheid), dan moet je daarmee instemmen als dat voor jou en jouw bedrijf ‘niet onevenredig belastend is’.
  • Het toelaten van assistentiehonden is verplicht.

Bekijk hier de algemene video over MKB Toegankelijk. De tekst gaat verder onder de video.

Lokale projecten toegankelijkheid

Op lokaal niveau organiseerde we afgelopen jaren samen met gemeenten en ondernemersverenigingen 5 pilots in winkel- en horecagebieden: in Amersfoort, Bussum, Haarlem, Ulft en Naaldwijk. Onder meer met mystery guests werd in kaart gebracht waar en hoe de toegankelijkheid in alle opzichten kon worden verbeterd.

MKB Toegankelijke Route

Inmiddels zijn we in augustus 2021 gestart met de landelijke opvolger van de pilots, het project “de MKB Toegankelijke Route’. We bezoeken in totaal 22 winkelgebieden door heel Nederland en helpen ondernemers naar een erkend basisniveau toegankelijkheid. Ongehinderd is de partij die namens VNO-NCW en MKB-Nederland de toetsing van de locaties voor haar rekening neemt. Wil je meer informatie over dit project? Bekijk dan de website: mkbtoegankelijkeroute.nl

Het logo van MKB Toegankelijk

Het logo van MKB Toegankelijk bestaat uit 3 elementen: een cirkel, 3 staven en een aantal stippen. De cirkel staat voor mobiliteit. Voor looprekken, rolstoelen, rollators en scootmobiels. De 3 staven staan voor geluid. Voor slechthorende en dove mensen. De stippen vinden zijn oorsprong in de braille. Ze staan voor mensen met een beperking in het zien.

Natuurlijk zijn er nog meer handicaps en beperkingen, waarvoor binnen dit programma ook aandacht voor is. Dit logo heeft dan ook niet tot doel om een volledig beeld te schetsen. We wilden vooral een mooi, herkenbaar en praktisch logo hebben, dat door alle betrokken partijen gebruikt kan worden. In de beeldbank vind je het logo in diverse varianten.

Logo MKB Toegankelijk plus de uitleg plus een foto van iemand in een rolstoel, 2 mensen die in gebarentaal met elkaar praten en iemand met een assistentiehond.

Arbeidsparticipatie: 100.000 banen

Het MKB Toegankelijk gaat niet over arbeidsparticipatie. Hiervoor verwijzen we je graag naar ons MKB-Nederland en VNO-NCW programma Op naar de 100.000 banen.

Meedoen of meer informatie?

Ga naar de contactpagina