Nasera Elfring: ‘Wij werken iedere dag aan de gastvrijheidseconomie’

Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei is de centrale organisatie voor de destinatiemarketing en -ontwikkeling van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Samen met ruim 500 ondernemers en toeristische aanbieders, 9 gemeenten en de provincie Utrecht werken ze iedere dag aan het versterken van de gastvrijheidseconomie. Nasera Elfring, Marketeer en Coördinator Pers van het RBT vertelt haar ervaringsverhaal.

“Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug is toegankelijkheid een belangrijk thema, legt Nasera uit. Op initiatief van gemeente Utrechtse Heuvelrug, Koninklijke Horeca Nederland en RBT Heuvelrug & Vallei is een onderzoek gestart naar de toegankelijkheid op de Heuvelrug. Uit dit onderzoek bleek dat er onvoldoende aandacht en bewustzijn voor het onderwerp was. In 2018 is daarom de pilot “Toegankelijk Heuvelrug” gestart. Na een uitgebreide inventarisatie van het recreatieaanbod hebben we een plan ontwikkeld hoe de toegankelijkheid verhoogd kan worden. Wij zijn van mening dat alle bewoners en bezoekers mee moeten kunnen doen op de Utrechtse Heuvelrug.”

Hoe zijn jullie met ’toegankelijkheid’ in aanraking gekomen?

“Op www.toegankelijkheuvelrug.nl geven we informatie over toegankelijkheid voor bezoekers en bewoners. Zo staat er informatie over toegankelijke routes, activiteiten en locaties. Voor ondernemers hebben we een online zelftest ontwikkeld. Het werkt eigenlijk heel simpel; ondernemers beantwoorden online een aantal vragen over de toegankelijkheid van hun onderneming. Na de test ontvangen ze hun score en praktische tips om zelf aan de slag te gaan met toegankelijkheid. De mate van toegankelijkheid wordt doorgevoerd op www.toegankelijkheuvelrug.nl zodat bezoekers met een beperking daar meer informatie kunnen vinden. Voorbeelden van vragen zijn; zijn er hellingen? Hoe breed zijn de deuren? Zijn er gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig?”
Foto van een rolstoel bij een auto

Zelfscan

www.opdeheuvelrug.nl/toegankelijkheid-ondernemers

“In 2018 is tijdens de Week van de Toegankelijkheid de zelfscan telefonisch afgenomen onder restauranthouders. Bijna iedereen die we belde wilde actief meedoen. Wat ons opviel is dat veel ondernemers denken dat ze toegankelijk zijn, maar dat klopt dan toch niet helemaal. Er is bijvoorbeeld in de onderneming een aangepast toilet aanwezig, maar niet goed bereikbaar. Met een aantal kleine aanpassingen kun je al een hoop doen. Het is belangrijk dat ondernemers weten dat toegankelijkheid geen zaak is van een grote verbouwing, je kunt juist met een aantal kleine investeringen extra omzet genereren.”

Communicatie naar recreanten en toeristen over wat de regio te bieden heeft is daarin belangrijk

Experience box voor ondernemers

“Het RBT Heuvelrug en Vallei heeft ook de Experience Box opgezet. In deze box zitten een aantal instrumenten waarmee ondernemers zelf kunnen ervaren hoe het is om een beperking te hebben. Wanneer ondernemers de box aanvragen krijgen ze een rolstoel, gehoorkappen en een bril op die het zicht wegneemt. Aan de hand van opdrachten doorlopen ze hun eigen onderneming. Dit is een hele directe manier om erachter te komen welke obstakels weggenomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan obstakels die looppaden blokkeren, of een slecht bereikbare toilet.”

Test door ervaringsdeskundigen

“Via de gemeente Utrechtse Heuvelrug kunnen ondernemers hun onderneming laten testen op gastvrijheid en toegankelijkheid door een ervaringsdeskundige. Dit zijn mensen met verschillende beperkingen. De ervaringsdeskundigen doen dit vrijwillig, vaak in ruil voor een lunch of diner.”

Foto van rolstoelpad Kaapse Bossen

Toegankelijke wandelroutes

“Dit jaar hebben we in de Week van de Toegankelijkheid een wandeling ‘zonder drempels’ georganiseerd. Mensen met diverse beperkingen zijn op pad gegaan met de boswachter. Er is bewust gekozen voor een route met verharde paden, omdat er mensen aanwezig waren die gebruik maakten van een rolstoel. Slechtzienden bezoekers kregen de mogelijkheid om aan de bomen te voelen en ruiken waardoor ze een stukje beleving terugkrijgen. Aan het einde van de wandeling werd gestopt bij een theehuis, zodat mensen even konden uitrusten en napraten. We vinden het belangrijk om ondernemers bij onze toegankelijke activiteiten te betrekken. In totaal bieden we 10 routes die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers via www.opdeheuvelrug.nl/wandelen-op-de-heuvelrug. Deze routes zijn opgezet in samenwerking met landeigenaren, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten”.

Je moet ‘omdenken’ en kijken hoe iets wel kan

“We zien bij de organisatie van regio activiteiten of evenementen in Nederland dat er steeds meer rekening wordt gehouden met toegankelijkheid. Men denkt meer na over hoe het wél zou kunnen. Zo was er in Leeuwarden een ‘Reuzenoptocht’, een stoet met allerlei grote poppen. In een bepaald deel van de optocht kregen slechtzienden de gelegenheid om de ‘reuzen’ aan te raken. Een ander mooi voorbeeld is de speciale EnChroma bril die bij het Centraal Museum in Utrecht beschikbaar is. Zo kunnen mensen met rood-groene kleurenblindheid de kleur in kunstwerken ervaren. Ook zijn er in de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug veel oude kastelen. Het bezoeken hiervan is vaak een geliefd uitje onder families. Helaas kunnen bezoekers die slecht ter been zijn niet altijd mee, omdat de monumentale kastelen niet overal even toegankelijk zijn. We willen daarom aan de hand van een VR-bril zorgen dat de mensen die niet mee naar binnen kunnen, toch meekrijgen wat de rest van de familie ziet in het kasteel. Het is goed dat er wordt gedacht in mogelijkheden hoe het wél kan.

Het heeft even tijd nodig voordat het onderwerp ‘toegankelijkheid’ bij iedereen binnen de organisatie of onderneming op het netvlies te krijgen. Bij RBT Heuvelrug en Vallei is dit inmiddels het geval: in onze folders en het Heuvelrug Magazine staan standaard tips voor leuke uitjes en wandelroutes zonder drempels. Ook organiseren wij onze evenementen altijd op toegankelijke locaties in de regio.”

Foto van twee pratende dames waarvan een in een rolstoel

Hoe nu verder?

“Gemeente Utrechtse Heuvelrug is één van de 25 koploopgemeente op het gebied van toegankelijkheid. Binnen de gemeente vinden we toegankelijkheid een belangrijk onderwerp. Komende periode willen we heel graag onze activiteiten ook doorvoeren in de 9 andere omliggende gemeenten.”

Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei maakt deel uit van het Kennisnetwerk Destinatie Nederland.

Website: www.vvv-en-destinatiemarketing/kennisnetwerk/

Naar overzicht ervaringen

Gezocht: ambassadeurs voor MKB Toegankelijke Route

Gemeente Zaltbommel: “De MKB Toegankelijke Route is een concrete stap in de uitvoering van onze Lokale Inclusie Agenda”

Wat houdt de European Accessibility Act nou eigenlijk écht in?