Een scootmobiel rijdt over een modulaire drempelhulp.

Minister Ollongren wil af van te hoge drempels in winkels en restaurants

Minister Ollongren (BZK) wil de bouwregelgeving laten aanpassen zodat nieuw te bouwen publiek toegankelijke gebouwen en woningen beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking.

Te hoge drempels komt als één van de belangrijkste knelpunten naar voren uit een onderzoek dat de minister heeft laten uitvoeren in nauwe samenwerking met partijen waaronder ervaringsdeskundigen.

De eis dat de drempel van de hoofdingang van publiek toegankelijke gebouwen maximaal 2 centimeter hoog mag zijn, wordt verbreed naar nieuw te realiseren kleinere gebouwen zoals winkels en restaurants. Voor verdere uitwerking en uitvoering van deze maatregelen zal de minister in overleg treden met de sector.

Naar overzicht nieuwsberichten