KIeurrijke visual van de aankonding van het INC Festival

Vijf jaar VN-verdrag handicap vieren we met het INC. Festival

Vijf jaar geleden heeft de Nederlandse overheid zich aangesloten bij het VN-verdrag handicap. Hiermee versnellen we samen de beweging naar een samenleving waaraan iedereen vanzelfsprekend kan meedoen. Het ministerie van VWS markeert met de organisatie van het INC.Festival vijf jaar VN-verdrag Handicap. Het festival wordt georganiseerd van 8 t/m 10 juni. MKB Toegankelijk is één van de maatschappelijk partners van dit initiatief.

Het INC.Festival brengt jonge mensen met én zonder beperking bij elkaar. Samen inspireren we de samenleving met onze dromen, ideeën en verhalen. Het programma van het INC. Festival bestaat uit een mix van inhoudelijke onderdelen die gecombineerd worden met cultuur en spectaculaire (live) optredens in de vorm van dans, theater, muziek en film. De programma-onderdelen worden ondertiteld, waar mogelijk voorzien van audiodescriptie en een doventolk.

We nodigen iedereen die interesse heeft in het INC.Festival van harte uit deel te nemen!
Aanmelden is niet nodig. Het festival is gratis en via een live-stream te bekijken.

Bekijk de live-stream http://www.incfestival.nl

Naar overzicht nieuwsberichten