Eveline Ferwerda: “Ik wil online video’s toegankelijk maken voor iedereen”

Eveline Ferwerda werkte in de film- en tv-industrie waar ze zich bezig hield met het digitaliseren van de Nederlandse bioscopen. Via die weg raakte ze betrokken bij het aanbieden van toegankelijke informatie voor blinden. Ze werd hier zo enthousiast van, dat ze uiteindelijk haar eigen bedrijf Scribit.pro startte.

Tijdens haar werk in de film- en tv-industrie raakte Eveline betrokken bij de introductie van een app (Earcatch) die ervoor zorgt dat blinden weer zelfstandig naar de bioscoop kunnen. Earcatch levert namelijk audiodescriptie bij televisieprogramma’s en bioscoopfilms waarbij een voice-over visuele elementen uit de film beschrijft. Ze werd hier zo enthousiast van, dat ze zich ging toeleggen op het toegankelijk maken van online video’s en haar bedrijf Scribit.pro startte. Scribit.pro biedt software die het mogelijk maakt om op een eenvoudige laagdrempelige manier video’s te produceren die met audiodescriptie aan de digitale toegankelijkheidswet- en regelgeving voldoen.

Voor wie is audiodescriptie belangrijk?

“Nederland telt ruim 1,7 miljoen mensen die ondersteuning nodig hebben bij het bekijken van video’s. Hier vallen blinden en slechtzienden onder maar bijvoorbeeld ook mensen met een gehoorbeperking of kleurenblindheid. In werkelijkheid praten we waarschijnlijk over een groep mensen van een nog veel grotere omvang”, vertelt Eveline. “Denk bijvoorbeeld aan de ruim 1 miljoen mensen die laaggeletterd zijn en hierdoor de video beter kunnen begrijpen. Als je een video wilt laten zien, dan wil je natuurlijk ook dat iedereen hem kan volgen, ook mensen met een beperking. Audiodescriptie is voor een veel breder publiek interessant. We maken allemaal wel eens gebruik van ondertiteling op momenten dat het geluid even niet aan kan omdat je bijvoorbeeld in een openbare ruimte zit.”

Audiodescriptie, ondertiteling en tekst-alternatief: wat is verschil?

“Met ondertiteling is iedereen inmiddels aardig goed bekend. Minder bekend zijn we met audiodescriptie en een tekst-alternatief of transcript”, legt Eveline uit.

Met audiodescriptie is men minder bekend

“Een audiodescriptie is een gesproken beschrijving van wat er op beeld gebeurt op momenten dat er niet wordt gesproken. Zo kunnen blinden of slechtzienden precies volgen wat er in de video gebeurt.”

Foto: Eveline Ferwerda – Scribit.pro

“Een tekst-alternatief oftewel een transcript is een goed uitgeschreven tekst die beschrijft wat er allemaal in de video te zien en te horen is. Dit helpt mensen die de video niet bekijken maar wel willen weten welke informatie er wordt gegeven. In feite is dit dus een combinatie van de audiodescriptie en de ondertiteling, in de volgorde van de betreffende video.”

Hoe pak ik dit als ondernemer zelf aan?

Eveline vervolgt haar verhaal; “Je hoeft geen video-expert te zijn om je video’s toegankelijk te maken. Iedereen kan werken met de software van scribit.pro mits je de Nederlandse taal goed beheerst. Je kunt dit zelf doen of door één van de professionals van scribit.pro laten doen. Met ons product voorzie je video’s eenvoudig van zo’n audiodescriptie. Je typt wat er in de video te zien is op het moment dat er geen voice-over is en de zogenoemde ‘text-to-speech engine’ maakt er gesproken tekst van. Vervolgens krijg je een los mp3-bestand dat je kunt monteren in de video of optioneel kunt aanzetten in de videoplayer. Ook voor websites die YouTube-video’s embedden is een toegankelijke oplossing beschikbaar. Het is eigenlijk vrij simpel.”

Digitaal toegankelijk ondernemen en de WCAG, wat houdt dat precies in?

De WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) zijn Europese regels en richtlijnen die vastgelegd zijn in de algemene regelgeving voor webtoegankelijkheid. Door de richtlijnen te volgen wordt webcontent beter bruikbaar voor mensen met een beperking zoals blind- en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, beperkte bewegingsvrijheid, spraakstoornissen, lichtgevoeligheid en combinaties hiervan. Daarnaast helpt het ook mensen met een leerstoornis en cognitieve beperkingen.

Vanaf medio 2024 zal een deel van de bedrijven die hun producten en diensten online aanbieden ook aan deze regelgeving moeten gaan voldoen.

In de WCAG staat beschreven waar organisaties aan moeten voldoen om digitaal toegankelijk te zijn voor iedereen. In het kort gaat de richtlijn uit van vier principes: bedienbaar, waarneembaar, begrijpelijk en robuust. Wettelijk is deze WCAG voor alle Nederlandse (semi-)overheidsinstanties sinds september 2019 ingegaan, de verplichting hier ook naar te handelen is sinds 23 september 2020 van kracht. Dit geldt ook voor online video’s. Vanaf medio 2022 zal een deel van de bedrijven die hun producten en diensten online aanbieden ook aan deze regelgeving moeten gaan voldoen.

Online video-content en de WCAG

Voor online video’s specifiek gaat het om drie componenten die beschikbaar moeten zijn om te voldoen aan de WCAG richtlijnen: een audiodescriptie, ondertiteling en een tekstalternatief. Met deze ondersteuning is een video ‘drempelvrij’ en is iedereen in staat de video goed te kunnen volgen.

Bijkomend voordeel

“Niet geheel onbelangrijk, ook voor ondernemers; een toegankelijke video levert je naast een maatschappelijk voordeel nog veel andere voordelen op, zoals bijvoorbeeld een betere conversie naar je website, een groter bereik, langere kijktijd en verbeterde vindbaarheid in Google”, besluit Eveline Ferwerda.

Website: www.scribit.pro

Een voorbeeld van een video met audiodescriptie staat hieronder weergegeven (klik op ‘Tekstalternatief’ onder de video, dan klapt deze uit).

Naar overzicht ervaringen

Gezocht: ambassadeurs voor MKB Toegankelijke Route

Gemeente Zaltbommel: “De MKB Toegankelijke Route is een concrete stap in de uitvoering van onze Lokale Inclusie Agenda”

Wat houdt de European Accessibility Act nou eigenlijk écht in?