Taeke Reijenga: “Veel bedrijven kennen de European Accessibility Act niet, dit vraagt om actie”

Taeke Reijenga is toegankelijkheidsexpert en CEO van fullservice internetbureau Level Level uit Rotterdam. Volgens hem is het Nederlandse bedrijfsleven nog lang niet klaar om te voldoen aan belangrijke Europese toegankelijkheidsrichtlijn (EAA). De richtlijn die digitale toegankelijkheid vanaf 2025 ook voor bedrijven verplicht maakt. Reden genoeg om hier aandacht voor te vragen.

Nederlandse bedrijven lijken nog niet klaar te zijn voor belangrijke Europese wetgeving omtrent digitale toegankelijkheid, die vanaf 2025 verplicht zal zijn voor diverse bedrijven. Taeke Reijenga, toegankelijkheidsexpert en CEO van het internetbureau Level Level, pleit voor snelle actie.

“Er leven in Nederland 2 miljoen mensen met een beperking. Voor hen kan het lastig zijn om gebruik te maken van online informatie en dienstverlening. Voor deze mensen geldt dat ook zij apps en websites moeten kunnen gebruiken. Overheidsdiensten zijn al wettelijk verplicht om te voldoen aan eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Die verplichting gaat vanaf juni 2025 ook gelden voor veel bedrijven. Dat dwingt de European Accessibility Act (EAA) 2019/882 toegankelijkheid namelijk markt breed af,”  aldus Taeke.

Veel bedrijven kennen de wet niet, dit vraagt om snelle actie

Webtoegankelijkheid vergroot vindbaarheid

De EAA moet ervoor zorgen dat meer producten en diensten zoals smartphones, tablets, geldautomaten of e-books toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Geschat wordt dat meer dan 80 miljoen mensen met beperkingen in de Europese Unie baat hebben bij de nieuwe wetgeving. En dat niet alleen, webtoegankelijkheid vergroot ook de vindbaarheid en bruikbaarheid van websites voor alle gebruikers, wat zorgt voor meer verkeer en omzet.

“Positief nieuws, maar tegelijk constateren we dat veel organisaties nog niet klaar zijn om te voldoen aan de eisen van de wetgeving. Een groot deel heeft nog nooit van de EAA gehoord. Uit eerder onderzoek van Level Level onder de 15 grootste Nederlandse webwinkels blijkt dat het bij de helft van de webwinkels nog steeds niet mogelijk is voor bezoekers met een beperking om een bestelling te plaatsen. Een gemiste kans van maatschappelijk, maar ook commercieel formaat”, vindt Taeke. “Uit onderzoek blijkt namelijk dat gebruikers vaak een website wegklikken als zij enige barrières ervaren.”

“Dat rechtzetten kost tijd. Digitale toegankelijkheid is niet een kwestie van een ALT tag op de juiste plaats zetten, maar een strategische doelstelling met meetbare resultaten die verankerd moet worden in het proces. Van concept tot design en development. Het is van essentieel belang dat bedrijven nu al intern draagvlak creëren, personeel opleiden en zich vertrouwd maken met dit onderwerp,” vertelt Taeke.

Toegankelijke website zien er niet saai uit en zijn geen extra kostenpost

Het goede nieuws is, dat nog niet te laat is om actie te ondernemen. Het is nog niet te laat om achteraf alles op te lappen omdat iemand de toegankelijkheid in de aanbesteding is vergeten. Het is nog niet te laat voor digitale bureaus, organisaties en bedrijven om webtoegankelijkheid nog serieuzer te nemen. Mythes als; een toegankelijke website ziet er saai uit, of, een website of app toegankelijk maken is vooral een kostenpost, moeten ontkracht worden. Er moet opgeroepen worden tot meer bewustwording, zowel bij digitale bureaus, organisaties als de overheid. Ik pleit voor meer duidelijkheid over de mogelijke gevolgen voor bedrijven die niet voldoen aan de nieuwe eisen. Er moet snelheid geboden worden om digitale uitsluiting te voorkomen. Een inclusieve online wereld, die we allemaal nastreven, vereist gezamenlijke inspanningen van bureaus, het bedrijfsleven en de overheid. Wij staan klaar, wie nog meer?

Het programma MKB Toegankelijk organiseert samen met de Rijksoverheid een reeks van 8 webinars over de impact van de wetgeving.
Wil je meer weten over de digitale toegankelijkheid van website, webshop en apps?

Bekijk het webinar terug via: https://www.mkbtoegankelijk.nl/producten-diensten/toegankelijkheidsrichtlijn-ehandelsdiensten/

Bron: dutchdigitalagencies.com

Website van Level Level

 

Naar overzicht ervaringen

Webinar: ‘Al klaar voor 2025? Toegankelijkheidseisen van eindapparatuur en diensten die toegang geven tot audiovisuele mediadiensten’

Touchscreen en spraakfunctie voor nieuwe Geldmaat-automaten

Kim Denie: uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van website niet toegankelijk is