Actieplan VvKR

De VvKR stelde in 2021 een actieplan Digitale Toegankelijkheid op. Dit is de tekst van het plan.

A. Over VvKR- Inleiding en doelstelling

De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) is een vereniging waarin zich meer dan 400 reisspecialisten hebben aangesloten. Het zijn kleinschalige reisspecialisten met een grote kennis van de bestemmingen.

Deze ervaringsdeskundigen staan voor een persoonlijke benadering en zijn gericht op kleinschalig toerisme. De reizen worden uitgevoerd met kleine groepen of op individuele basis en de overnachting zijn vaak in  authentieke accommodaties op unieke locaties en met respect voor de lokale cultuur, tradities en werkwijzen.

Alle leden die pakketreizen aanbieden zijn aangesloten bij een reisgarantieregeling, zoals STO-Garant, Stichting GGTO, VZR Garant of SGR. Tevens hebben alle VvKR-reisspecialisten die pakketreizen aanbieden ook een verplichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor reisorganisaties/touroperators. Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan personen en/of zaken en de daaruit voortvloeiende gevolgschade mocht er  onverhoopt tijdens de reis iets gebeuren. Zo weet je dat je met een gerust gevoel een reis bij één van onze aangesloten leden kunt boeken!

Vergroten van bewustwording en verhogen van digitale toegankelijkheid

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders kunnen niet vanzelfsprekend gebruik maken van websites of webwinkels. Bijvoorbeeld omdat ze slechtziend, blind of kleurenblind zijn. Door de vergrijzing wordt deze groep steeds groter. VvKR vindt het belangrijk dat iedereen online kan winkelen en online informatie kan vinden. Een toegankelijke website of webwinkel is maatschappelijk van groot belang. Het zorgt ervoor dat niemand wordt uitgesloten.
Daarnaast is een toegankelijke website of webwinkel ook commercieel interessant.

Technologische ontwikkelingen en digitalisering van de samenleving zorgen voor steeds meer winkelgemak. Laat juist mensen met een beperking profiteren van gemakkelijk online informatie vinden en online winkelen. Wanneer een website hier onvoldoende op is ingericht, loopt de ondernemer een belangrijke en grote doelgroep mis.

Naast verbreding van de klantgroep of een hoger bezoekersaantal zijn er meer commerciële redenen die het interessant maken om je website en/of webwinkel beter toegankelijk te maken. Het zijn immers niet alleen de mensen met een beperking die moeite kunnen hebben met het begrijpen van de website. Ook Google indexeert bijvoorbeeld alle informatie op een website om deze te ranken in de zoekresultaten. Hoe toegankelijker deze informatie is hoe beter de zoekmachine een website kan ranken. Digitale toegankelijkheid bevordert bovendien ook de conversieoptimalisatie. Iemand die gemakkelijk zijn weg kan vinden op een website, gaat sneller over tot een aankoop, aanvraag of klik. Probeer eens zonder geluid, zicht of de muis, je favoriete (online) webwinkels en websites te bezoeken. Voor een grote groep Nederlanders is dit de dagelijkse realiteit. Een positieve ervaring op een (toegankelijke) website die het gemak voor deze doelgroep vergroot, zorgt niet alleen voor extra terugkerende bezoekers/klanten. Maar zorgt vooral ook voor een positieve maatschappelijke impact.

Het doel van dit sectorplan is:

1. Ondernemers bewust maken van hindernissen voor mensen met een beperking.
2. De keuzemogelijkheden voor personen met een handicap verruimen.
3. Inclusief denken in de sector bevorderen.

B. Activiteiten

1. Best practices

Een toegankelijke website of webwinkel levert ondernemers en klanten veel voordelen op. Vaak hebben kleine aanpassingen al grote impact op de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid van een onderneming. Het is dan ook logisch dat steeds meer ondernemers maatregelen nemen om hun digitale omgeving toegankelijk te maken. De goede voorbeelden en positieve ervaringen wil VvKR gebruiken om ook andere ondernemers enthousiast te maken om hun website toegankelijker te maken. Deze verhalen worden gedeeld op www.mkbtoegankelijk.nl.

Structureel: VvKR maakt goede voorbeelden en positieve ervaringen vanuit de branche inzichtelijk om andere ondernemers te stimuleren.

Deze verhalen worden samen ontwikkeld met het projectenbureau van MKB-Nederland en gedeeld op o.a. www.mkbtoegankelijk.nl.

De Toegankelijkheidsakte

Op 8 november 2018 is in Brussel een akkoord bereikt over de Toegankelijkheidsakte, met een overgangsperiode van 5 jaar. Het doel van deze Europese richtlijn is de toegankelijkheid tot bepaalde producten en diensten voor mensen met een beperking verbeteren. Deze akte verplicht banken, diensten voor personenverkeer en e-commercepartijen om hun websites toegankelijk te maken. Dus ook ondernemers die online diensten en producten aanbieden dienen zorg te dragen voor een toegankelijke website. Per 28 juni 2022 is toegankelijkheid voor bedrijven per wet geregeld. Bedrijven hebben tot 28 juni 2025 om aan de wetgeving te voldoen. Om ondernemers hierbij te helpen heeft MKB-Nederland samen met Thuiswinkel.org, de brancheorganisatie voor webwinkels en Accessibility een ‘Zelfscan Digitale Toegankelijkheid’ ontwikkeld.

2. Zelfscan Digitale Toegankelijkheid

De Zelfscan Toegankelijkheid stimuleert en helpt ondernemers om aan de slag te gaan met hun digitale toegankelijkheid. De zelfscan voert na het invullen van het webadres automatisch een aantal tests uit. Binnen enkele seconden zie je welke aandachtspunten er zijn voor de website. Slechts een beperkt deel van de internationale toegankelijkheidscriteria kan betrouwbaar automatisch worden getest. De uitkomsten geven dus geen volledig beeld, maar een indicatie waarmee een ondernemer aan de slag kan. De scan wordt momenteel uitgebreid met meer meetpunten, tips, uitgebreide testuitslag in de vorm van een rapport en ervaringsverhalen. Daarnaast kunnen ondernemers zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief die hen stap voor stap helpt hun website aan te passen.

Structureel: VvKR zorgt voor de uitrol van de zelfscan onder de achterban.

C. Communicatie

MKB-Nederland start een landelijke campagne over digitale toegankelijkheid, waarbij diverse brancheorganisaties zijn aangesloten. Met de website www.mkbtoegankelijk.nl zorgt MKB-Nederland voor een centrale plek voor ondernemers, met concrete tips, handvatten en ervaringsverhalen. VvKR zal haar leden actief benaderen over digitale toegankelijkheid en geeft een impuls aan de bewustwording om daarmee de digitale toegankelijkheid te verhogen. Communiceren over een toegankelijke sector heeft niet alleen tot doel om het thema te agenderen en het bewustzijn te vergroten, maar ook om ondernemers en personeel te informeren, te inspireren en te activeren. MKB-Nederland stuurt de brancheorganisaties ieder kwartaal een communicatietoolkit, met onder meer standaardteksten, en communicatietips. VvKR zal de informatie in samenwerking met MKB-Nederland waar nodig en mogelijk sectorspecifiek maken en verspreiden onder haar leden.

Structureel: Communicatie

VvKR communiceert over digitale toegankelijkheid via verschillende kanalen zoals nieuwsbrieven, haar ledenportaal en social media. Het projectenbureau van MKB-Nederland levert relevante en actuele content, artikelen en tips.

4 t/m 8 oktober 2021: Week van de Toegankelijkheid

VvKR schenkt extra aandacht aan het onderwerp digitale toegankelijkheid, bijvoorbeeld door het publiceren van artikelen en/of tips. Er wordt aangesloten op initiatieven vanuit het programma MKB toegankelijk. In 2021 vindt de Week van de Toegankelijkheid van 4 t/m 8 oktober plaats.

Structureel: Bijeenkomst(en) voor leden

VvKR organiseert een (online) evenement over digitale toegankelijkheid. Dit kan een losstaand evenement zijn of er kan worden aangesloten bij een bestaand evenement. Het projectbureau van MKB-Nederland biedt ondersteuning in de organisatie (opstellen programma, aanleveren van sprekers, etc.).

Structureel: In gesprek met webbouwers en softwareleveranciers

VvKR onderzoekt in samenwerking met het projectenbureau welke webbouwers en softwareleveranciers de achterban bedienen. Ook deze partijen worden bewust gemaakt van digitale toegankelijkheid. Met als doel dat de websitebouwers en softwarebedrijven digitale toegankelijkheid integraal meenemen in de dienstverlening richting ondernemers.

Structureel: Promotie producten en tools

VvKR zal de ontwikkelde/te ontwikkelen producten en tools zoals de zelfscan digitale toegankelijkheid verspreiden onder haar leden m.b.v. communicatietoolkits van MKB Toegankelijk.

D. Overleggen VN-Verdrag met partnerorganisaties

Maatschappelijk overleg

MKB-Nederland organiseert een maatschappelijk overleg VN-verdrag, waaraan zowel brancheorganisaties als de Alliantie voor Inclusie deelnemen. Dit overleg zal ongeveer twee keer per jaar plaatsvinden. VvKR zal actief deelnemen aan dit overleg. Doelen van dit overleg zijn:

  • Bespreken voortgang actieplannen
  • Uitwisseling best practices en valkuilen
  • Bespreken activiteiten projectbureau
  • Afspraken maken