Actieplan Thuiswinkel.org

Elaine Oldhoff van Thuiswinkel.org bood op 14 juni 2018 haar Actieplan Toegankelijkheid aan minister Hugo de Jonge van VWS aan. Je leest hier het volledige plan.

Over Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org heeft meer dan 2.200 leden die online producten en diensten aan consumenten verkopen. Onze leden realiseren samen ruim 70% van alle online consumentenbestedingen in Nederland. Zij komen uit alle denkbare branches, zoals reizen, kleding, consumentenelektronica, verzekeringen, sport, speelgoed, wonen, bruin- en witgoed, dating, ICT, software, etc. Op basis van deze representativiteit is Thuiswinkel.org dé gesprekspartner voor beleidsmakers, stakeholders en politieke beslissers.  

Thuiswinkel.org biedt relevante en praktische oplossingen met de keurmerken Thuiswinkel Waarborg & Thuiswinkel Zakelijk, Thuiswinkel Reviews, juridische tools, belangenbehartiging, (markt)onderzoek en educatieplatform Thuiswinkel e-Academy. Ons doel is om het vertrouwen in kopen op afstand te vergroten en het (ver)kopen makkelijker te maken voor iedereen. 

Vergroten bewustwording, vergroten toegankelijkheid

Thuiswinkel.org vindt het belangrijk dat iedereen online kan winkelen. Een toegankelijke webshop sluit niemand uit én is commercieel interessant. Het is belangrijk dat ondernemers bewust worden van zowel het maatschappelijk belang als de commerciële kansen van het vergroten van e-toegankelijkheid.   

Technologische ontwikkelingen en digitalisering van de samenleving zorgen voor steeds meer winkelgemak. Het is daarom een kans om juist de mensen met een beperking te laten profiteren van gemakkelijk online shoppen. Wanneer een webshop hier onvoldoende op is ingericht, loopt de ondernemer dus een belangrijke en grote doelgroep mis.  

Google en conversie

Naast verbreding van de klantgroep zijn er meer commerciële redenen die het interessant maken om je website beter toegankelijk te maken. Het zijn immers niet alleen de mensen met een beperking die moeite kunnen hebben met het begrijpen van je webshop. Ook Google indexeert bijvoorbeeld alle informatie op een website om deze te ranken in de zoekresultaten. Hoe toegankelijker deze informatie is, hoe beter de zoekmachine een website kan ranken.

E-toegankelijkheid bevordert bovendien conversieoptimalisatie. Voor de meeste webwinkels is conversie zelfs het hoofddoel. Iemand die niet gemakkelijk zijn weg kan vinden op een website, gaat minder snel over tot een aankoop of klik.  

Waarmerk Drempelvrij

Thuiswinkel.org wordt jaarlijks door Stichting Accessibility gecertificeerd op toegankelijkheid en voldoet aan de A richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Verder heeft Thuiswinkel op 6 juli 2017 samen met Stichting Accessibility de webinar ‘Haal meer uit je webshop, kies voor drempelvrij’ gegeven.

Ontwikkelen MKB-tool e-toegankelijkheid

ShoppingTomorrow

ShoppingTomorrow is het digital commerce-platform voor alle e-commerceprofessionals. Gezamenlijk verkennen, onderzoeken en dragen ze bij aan de transformatie van B2C- en B2B-retail. Wat betekenen toekomstige ontwikkelingen op het gebied van businessmodellen, customer journey, technologie, etc. voor medewerkers, bedrijven en BV Nederland? Het onderzoeksplatform is in 2013 geïnitieerd door Thuiswinkel.org en wordt inmiddels ondersteund door 20+ Nederlandse branche- en belangenverenigingen. ShoppingTomorrow werkt met expertgroepen. Experts van ShoppingTomorrow werken met andere e-commerceprofessionals in een expertgroep samen aan een onderzoek of project.  

Expertgroep Opportunities of e-Accessibility

Hoe groter het bereik en de toegankelijkheid van een website is, des te hoger ligt het aantal aankopen. Ondernemers houden hun website daarom graag zo toegankelijk mogelijk voor iedereen. Sinds 2017 moeten bedrijven volgens de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ geleidelijk zorgen voor een algemene toegankelijkheid van hun producten en diensten. Daarnaast zijn we in afwachting van een Europese Accessibility Act, waarin meer specifieke toegankelijkheidseisen voor e-commerce worden opgenomen. Toch leggen speciale aanpassingen het vaak af tegen de vermeende kosten en de impact voor de onderneming. Extra zonde, als je bedenkt dat eigenlijk ook bestaande klanten baat hebben bij een laagdrempelige interface en logische navigatie. 

De expertgroep Opportunities of e-Accessibility laat zien dat een verbeterde kwaliteit en toegankelijkheid van een website niet slechts een kleine en specifieke doelgroep aanspreekt, maar juist ook door een aanzienlijk percentage van reguliere gebruikers als prettiger ervaren wordt. Wist je verder bijvoorbeeld dat een toegankelijke website hoger scoort in de Google zoekresultaten? En heb je er wel eens over nagedacht dat filmpjes door treinreizigers vaker worden bekeken wanneer ze ondertiteld zijn? Aandacht voor en het vergroten van de toegankelijkheid van websites zorgt daarom voor een groter bereik, een verbeterde customer journey en hogere conversie. 

Het onderzoek

Deze expertgroep Opportunities of e-Accessibility biedt de digital commerce sector een overzicht van kansen tegenover de impact van het vergroten van e-Accessibility. De expertgroep streeft naar het introduceren van een hulpmiddel (ook wel: tool) in de vorm van bijvoorbeeld een checklist, stappenplan of infographic, waarin zowel quick wins als een structurele aanpak worden benoemd om added value te creëren door e-Accessibility te vergroten. In de uitkomst wordt zowel rekening gehouden met vragen van webshops met inhouse expertise op het gebied van e-Accessibility, als met vragen van startende webshops die bijvoorbeeld staan voor de selectie van een kant-en-klaar webshoppakket. Daarnaast wordt rekening gehouden met de mogelijkheden om de MKBtool – eventueel in aangepaste vorm – uit te rollen naar andere branches.  

Leden expertgroep

Gastheer en voorzitter van de expertgroep zijn respectievelijk Stichting Accessibility en Thuiswinkel.org. Verder nemen een aantal webwinkels deel, webbouwers en ICT-bedrijven en branches en MKB-Nederland.  

Planning MKB-tool e-toegankelijkheid

 • 16 mei: Kick-off ShoppingTomorrow & expertgroep e-Accessibility  
 • Zomer/najaar 2018: Uitvoeren onderzoek en schrijven bluepaper
 • December 2018: Afronding bluepaper 
 • Voorjaar 2019: Ontwikkelen MKBTool e-Accessibility binnen het programma MKB-Toegankelijk 

Communicatie

Het ShoppingTomorrow programma helpt expertgroepen zichtbaar te zijn in de markt. Dit gebeurt aan de hand van een op te leveren bluepaper,. Dit is het eindrapport dat antwoord geeft op de onderzoeksvraag van de expertgroep Opportunities of e-Accessibility en dat in februari 2019 als naslagwerk wordt opgenomen in het ShoppingTomorrow boek (2000 exemplaren). De expertgroep streeft naar het introduceren van een hulpmiddel (ook wel: tool) in de vorm van een checklist, stappenplan of infographic. Deze wordt samen met het bluepaper in diverse media gepromoot. Namelijk: de ShoppingTomorrow nieuwsbrief, social media, Twinkle magazine (10.000 exemplaren), Thuiswinkel.org website en nieuwsbrief. Tevens presenteert de expertgroep haar tussentijdse- en eindresultaten in parallelsessies op de congressen Shopping Today (de Fabrique Utrecht, 1.200 bezoekers) en de Webwinkel Vakdagen (Jaarbeurs Utrecht, 11.000 bezoekers). Het gehele jaar door besteden Thuiswinkel.org en ShoppingTomorrow via social media aandacht aan de verschillende expertgroepen.  

Week van de toegankelijkheid

In de week van de toegankelijkheid (8 – 12 oktober) wordt vanuit Thuiswinkel.org extra aandacht geschonken aan het onderwerp toegankelijkheid, bijvoorbeeld door het publiceren van artikelen en/of tips. Er wordt aangesloten op initiatieven vanuit het programma MKB toegankelijk. Ook wordt de expertgroep, met haar tussentijdse bevindingen en beoogde resultaat onder de aandacht gebracht via diverse kanalen, bijvoorbeeld via nieuwsbrief, website en/of een webinar.  

Blijvende aandacht voor toegankelijkheid

Thuiswinkel.org, Stichting Accessibility en MKB-Nederland zorgen er na oplevering van het bluepaper voor dat er blijvende aandacht is voor het onderwerp. Thuiswinkel.org brengt het opgeleverde hulpmiddel voor webwinkels blijvend actief onder de aandacht van haar achterban (leden, Business Partners en andere relaties). Het projectbureau van MKB Toegankelijk zorgt – indien nodig – voor verbreding van de tool, zodat deze ingezet kan worden bij andere branches.  

Planning communicatie

 • Mei – december 2018: Promotie expertgroep, het onderzoek en tussentijdse- en eindresultaten in ShoppingTomorrow nieuwsbrief, social media, Twinkle magazine (10.000 exemplaren), Thuiswinkel.org website en nieuwsbrief.
 • September 2018: Presentatie door expertgroep tussentijdse resultaten in parallelsessie tijdens Shopping Today (de Fabrique Utrecht, 1.200 bezoekers)  
 • Oktober 2018: Thuiswinkel.org schenkt extra aandacht aan het onderwerp toegankelijkheid, bijvoorbeeld door het publiceren van artikelen en/of tips. Er wordt aangesloten op initiatieven vanuit het programma MKB toegankelijk. Ook wordt de expertgroep, met haar tussentijdse bevindingen en beoogde resultaat onder de aandacht gebracht via diverse kanalen (bijvoorbeeld via nieuwsbrief, website en/of een webinar.  
 • December 2018: Oplevering bluepaper en bijdrage MKB-tool Webtoegankelijkheid door o.m. Thuiswinkel.org, Stichting Accessibility, MKB-Nederland binnen de expertgroep e-Accessibility van ShoppingTommorow. 
 • Januari 2019: Presentatie door expertgroep van eindresultaat in parallelsessie tijdens de Webwinkel Vakdagen (Jaarbeurs Utrecht, 11.000 bezoekers) 
 • Februari 2019: Publicatie eindresultaat. Publicatie bluepaper in ShoppingTomorrow boek (2000 exemplaren) .
 • Vanaf februari 2019: Promotie onderzoek en resultaat. Ontwikkelen MKB-Tool e-Accessibility binnen het programma MKB-Toegankelijk. Blijvende aandacht voor het onderwerp en de resultaten vanuit Thuiswinkel.org, Stichting Accessibility en MKB-Nederland. Thuiswinkel.org brengt de MKB-tool blijvend actief onder de aandacht van haar achterban (leden, Business Partners en andere relaties).   

Maatschappelijk overleg

MKB-Nederland en VNO-NCW zullen een maatschappelijk overleg VN-verdrag organiseren, waarin zowel brancheorganisaties als vertegenwoordigers van gehandicapten zullen deelnemen. Dit overleg zal circa 2 keer paar jaar plaatsvinden met als doelen:

 • Bespreken voortgang actieplannen
 • Uitwisseling best practices en valkuilen
 • Bespreken voortgang lokale projecten
 • Bespreken activiteiten projectbureau
 • Afspraken maken

Thuiswinkel.org zal actief deelnemen aan dit overleg.

Overhandiging actieplan Overhandiging actieplan Thuiswinkel.org. Van links naar rechts: minister Hugo de Jonge, Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland, Elaine Oldhoff van Thuiswinkel.org en Ron Beenen van stichting Accessibility. Foto: Rolf van Koppen