Actieplan Mediafederatie

De Mediafederatie stelde in 2021 een actieplan Digitale Toegankelijkheid op. Dit is de tekst van het plan.

A. Over de Mediafederatie – Inleiding en doelstelling

De Mediafederatie is de vereniging van brancheorganisaties voor uitgeverij- en mediabedrijven in Nederland en heeft de volgende doelstelling: De Mediafederatie heeft ten doel het maatschappelijke en economische belang en het innovatieve karakter van de sector uit te dragen. In de belangenbehartiging richt de Mediafederatie zich op door de brancheorganisaties gedeelde thema’s. Voor uitgeverij- en mediabedrijven vormt de Mediafederatie een platform voor kennisdeling en innovatie.

De Mediafederatie signaleert ontwikkelingen op maatschappelijk, sociaaleconomisch, politiek en juridisch gebied. De activiteiten worden daar zo veel mogelijk op afgestemd, met als doel het creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers.

Internationaal

Veel nationale wetgeving vloeit voort uit Europese richtlijnen, verordeningen en verdragen, of wordt juist ingeperkt door Europees beleid. De Mediafederatie richt zich daarom ook in internationaal verband op een gunstige beïnvloeding van wet- en regelgeving en de bevordering van een vrije pers.
Daartoe werkt de brancheorganisatie nauw samen met Europese en mondiale zusterorganisaties. Namens de Mediafederatie hebben de senior adviseurs zitting in diverse besturen en commissies van betrokken organisaties en overlegorganen. Zij verzorgen de nationale inbreng en coördineren de Europese dossiers in opdracht van de vijf bij de Mediafederatie aangesloten brancheverenigingen.

Vergroten van bewustwording en verhogen van digitale toegankelijkheid

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders kunnen niet vanzelfsprekend gebruik maken van websites of webwinkels. Bijvoorbeeld omdat ze slechtziend, blind of kleurenblind zijn. Door de vergrijzing wordt deze groep steeds groter. De Mediafederatie vindt het belangrijk dat iedereen online kan winkelen en online informatie kan vinden en dat digitale producten en educatieve software voor iedereen toegankelijk zijn. Toegankelijke producten en diensten zijn maatschappelijk van groot belang. Het zorgt ervoor dat niemand wordt uitgesloten. Daarnaast is een toegankelijke product of dienst ook commercieel interessant. Technologische ontwikkelingen en digitalisering van de samenleving zorgen voor steeds meer winkelgemak. Laat juist mensen met een (tijdelijke) beperking profiteren van gemakkelijk online informatie vinden en online winkelen. Wanneer een website hier onvoldoende op is ingericht, loopt de ondernemer een belangrijke en grote doelgroep mis.

Naast verbreding van de klantgroep of een hoger bezoekersaantal zijn er meer commerciële redenen die het interessant maken om je website en/of webwinkel beter toegankelijk te maken. Het zijn immers niet alleen de mensen met een (tijdelijke) beperking die moeite kunnen hebben met het begrijpen van de website. Ook Google indexeert bijvoorbeeld alle informatie op een website om deze te ranken in de zoekresultaten. Hoe toegankelijker deze informatie is hoe beter de zoekmachine een website kan ranken. Digitale toegankelijkheid bevordert bovendien ook de conversieoptimalisatie. Iemand die gemakkelijk zijn weg kan vinden op een website, gaat sneller over tot een aankoop, aanvraag of klik.

Probeer eens zonder geluid, zicht of de muis, je favoriete (online) webwinkels en websites te bezoeken. Voor een grote groep Nederlanders is dit de dagelijkse realiteit. Een positieve ervaring op een (toegankelijke) website die het gemak voor deze doelgroep vergroot, zorgt niet alleen voor extra terugkerende bezoekers/klanten. Maar zorgt vooral ook voor een positieve maatschappelijke impact.

Het doel van dit sectorplan is:

1. Ondernemers bewust maken van hindernissen voor mensen met een beperking.
2. De keuzemogelijkheden voor personen met een beperking verruimen.
3. Inclusief denken in de sector bevorderen.

B. Activiteiten

1. Best practices verzamelen en delen

Een toegankelijke website of webwinkel levert ondernemers en klanten veel voordelen op. Vaak hebben kleine aanpassingen al grote impact op de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid van een onderneming. Het is dan ook logisch dat steeds meer ondernemers maatregelen nemen om hun digitale omgeving toegankelijk te maken. De goede voorbeelden en positieve ervaringen wil De Mediafederatie gebruiken om ook andere ondernemers enthousiast te maken om hun website toegankelijker te maken. Deze verhalen worden gedeeld op www.mkbtoegankelijk.nl.

Structureel:

De Mediafederatie maakt goede voorbeelden en positieve ervaringen vanuit de branche inzichtelijk om andere ondernemers te stimuleren. Deze verhalen worden samen ontwikkeld met het projectenbureau van MKB-Nederland en gedeeld op o.a. www.mkbtoegankelijk.nl.

C. Communicatie

MKB-Nederland start een landelijke campagne over digitale toegankelijkheid, waarbij diverse brancheorganisaties zijn aangesloten. Met de website www.mkbtoegankelijk.nl zorgt MKB-Nederland voor een centrale plek voor ondernemers, met concrete tips, handvatten en ervaringsverhalen. De Mediafederatie zal haar leden actief benaderen over digitale toegankelijkheid en geeft een impuls aan de bewustwording om daarmee de digitale toegankelijkheid te verhogen. Communiceren over een toegankelijke sector heeft niet alleen tot doel om het thema te agenderen en het bewustzijn te vergroten, maar ook om ondernemers en personeel te informeren, te inspireren en te activeren.
MKB-Nederland stuurt de brancheorganisaties ieder kwartaal een communicatietoolkit, met onder meer standaardteksten, en communicatietips. De Mediafederatie zal de informatie in samenwerking met MKB-Nederland waar nodig en mogelijk sectorspecifiek maken en verspreiden onder haar leden.

Structureel: Communicatie

De Mediafederatie communiceert over digitale toegankelijkheid via verschillende kanalen zoals nieuwsbrieven, website, social media en (eventuele) vakbladen. Het projectenbureau van MKB-Nederland levert relevante en actuele content, artikelen en tips.

Daarnaast heeft de Mediafederatie in samenwerking met Stichting Dedicon en Vereniging Onbeperkt Lezen een kennisbank opgezet met informatie over digital publiceren: Inclusief Publiceren.nl. Deze website wordt meegenomen in de communicatie over toegankelijk publiceren van de Mediafederatie.

Week van de Toegankelijkheid 4 t/m 8 oktober

De Mediafederatie schenkt extra aandacht aan het onderwerp digitale toegankelijkheid, bijvoorbeeld door het publiceren van artikelen en/of tips. Er wordt aangesloten op initiatieven vanuit het programma MKB toegankelijk. In 2021 vindt de Week van de Toegankelijkheid van 4 t/m 8 oktober plaats.

Structureel: Bijeenkomst(en) voor leden

De Mediafederatie organiseert (online) evenementen en workshops over digitale toegankelijkheid. Dit kan een losstaand evenement zijn of er kan worden aangesloten bij een bestaand evenement. Het projectbureau van MKB-Nederland biedt ondersteuning in de organisatie (opstellen programma, aanleveren van sprekers, etc.).

Structureel: In gesprek met webbouwers en softwareleveranciers

De Mediafederatie onderzoekt in samenwerking met het projectenbureau welke webbouwers en software- en contentleveranciers de achterban bedienen. Ook deze partijen worden bewust gemaakt van digitale toegankelijkheid. Met als doel dat de websitebouwers en softwarebedrijven en contentleveranciers digitale toegankelijkheid integraal meenemen in de dienstverlening richting ondernemers.

Structureel: Promotie producten en tools

De Mediafederatie zal de ontwikkelde/te ontwikkelen producten en tools voor en over digitale toegankelijkheid verspreiden onder haar leden m.b.v. communicatietoolkits van MKB Toegankelijk.

D. Overleggen VN-Verdrag met partnerorganisaties

Maatschappelijk overleg

MKB-Nederland organiseert een maatschappelijk overleg VN-verdrag, waaraan zowel brancheorganisaties als de Alliantie voor Inclusie deelnemen. Dit overleg zal ongeveer twee keer per jaar plaatsvinden. De Mediafederatie zal actief deelnemen aan dit overleg. Doelen van dit overleg zijn:

  • Bespreken voortgang actieplannen
  • Uitwisseling best practices en valkuilen
  • Bespreken activiteiten projectbureau
  • Afspraken maken.