Subsidiemogelijkheden

In een aantal gemeenten kun je als ondernemer een beroep doen op een toegankelijkheidsfonds. Zo’n subsidie kan een mooie steun in de rug zijn als je aan de slag gaat met toegankelijkheid. Dit zijn de subsidieregelingen die ons bekend zijn;

Gemeente Den Haag

Den Haag wil een toegankelijke en inclusieve stad zijn voor iedereen. Voor mensen met en zonder beperking. Het doel van de Haagse subsidieregeling is het verbeteren van de fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid van Den Haag voor mensen met een beperking. Zodat zij volwaardig en gelijkwaardig mee kunnen doen. Lees hier de Projectsubsidie ‘Toegankelijke stad Den Haag’ in het kort. Met deze subsidieregeling kunnen Haagse organisaties en ondernemers een geldbedrag aanvragen om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren.

Gemeente Utrecht

Hebt je een idee waardoor jouw bedrijf of organisatie toegankelijker wordt? Dan kun je hiervoor in subsidie aanvragen. Met toegankelijk bedoelt de gemeente Utrecht dat inwoners met een beperking geen hindernis ervaren om mee te doen aan activiteiten of gebruik te maken van voorzieningen. De subsidie is voor maatregelen die zo’n hindernis weg kan nemen. Dat kan een hindernis zijn in jouw gebouw. Het kan ook een sociale hindernis zijn in bijvoorbeeld de dienstverlening of informatievoorziening. Voor meer informatie: Subsidieregeling Toegankelijk Utrecht

Gemeente Breda

De gemeente Breda wil dat iedereen kan meedoen. Ook mensen met een beperking. Een goede toegankelijkheid van gebouwen is heel belangrijk. Dan moet je soms iets aanpassen. Bezit je een gebouw? Of beheer je een gebouw met een openbare functie in de gemeente Breda? Ben je winkelier, horecaondernemer of andere dienstverlener? Wil je je podium of evenement toegankelijker maken? Dan kun je hierbij geholpen worden. Daarom is het toegankelijkheidsfonds Breda ingesteld. Breda Gelijk beheert het fonds.  Je kunt een aanvraag doen via het online aanvraag formulier
Aanpassingen tot € 1.000 worden voor 100% vergoed. Boven dat bedrag wordt het voor 50% vergoed. Je krijgt maximaal € 3000 vergoed.

Gemeente Tynaarlo

De stimuleringsregeling ‘Vergroten Toegankelijkheid Tynaarlo’ is een financiële bijdrage in het realiseren van aanpassingen en voorzieningen die de toegankelijkheid van het gebouw verbetert. De subsidie wordt uitsluitend versterkt aan organisaties of bedrijven die een publieksfunctie hebben (zoals horeca, winkels, et cetera), gelegen in de gemeente Tynaarlo. Voor meer informatie: Stimuleringsregeling vergroten toegankelijkheid gemeente Tynaarlo.

Gemeente Beuningen

Winkels en horecagelegenheden gevestigd in de gemeente Beuningen komen in aanmerking voor een toegankelijksheidsubsidie. Met de subsidie kan de ondernemer 50% van de kosten voor materialen en/of installatie vergoed krijgen, met een maximum van € 150,- per onderneming. Voorwaarde was dat zij deelnamen aan het project MKB Toegankelijke Routes van MKB-Nederland. Of wanneer ze een zelfscan uitvoerden via de website van MKB Toegankelijk.

In een aantal plattelandsgemeenten kunnen ondernemers een bijdrage aanvragen vanuit de Leader-subsidie. De leader ondersteunt initiatieven om de leefbaarheid op het platteland te vergroten. Soms passen toegankelijkheidsinitiatieven daar ook in. Informeer hierover bij je gemeente.