Subsidiemogelijkheden

In een aantal gemeenten/gebieden kun je als ondernemer een beroep doen op een toegankelijkheidsfonds. Zo’n subsidie kan een mooie steun in de rug zijn als je aan de slag gaat met toegankelijkheid. Dit zijn de subsidieregelingen die ons bekend zijn;

Gemeente Utrecht

Hebt je een idee waardoor jouw bedrijf of organisatie toegankelijker wordt? Dan kun je hiervoor in subsidie aanvragen. Met toegankelijk bedoelt de gemeente Utrecht dat inwoners met een beperking geen hindernis ervaren om mee te doen aan activiteiten of gebruik te maken van voorzieningen. De subsidie is voor maatregelen die zo’n hindernis weg kan nemen. Dat kan een hindernis zijn in jouw gebouw. Het kan ook een sociale hindernis zijn in bijvoorbeeld de dienstverlening of informatievoorziening. Voor meer informatie: Subsidieregeling Toegankelijk Utrecht

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft tot en met 2022 een subsidieregeling ingesteld voor rechtspersonen. Dit zijn ondernemers, corporaties, stichtingen en verenigingen. Een bedrag tot € 5.000,= wordt geheel gesubsidieerd. Bedragen daarboven 50% met een maximum van € 25.000,= subsidie per aanvrager. Voor meer informatie: Subsidieregeling Toegankelijk Amsterdam

Gemeente Breda

Breda heeft een toegankelijkheidsfonds voor profit- en non-profitorganisaties. Investeringen met betrekking tot toegankelijkheid tot € 500,= worden volledig vergoed. Investering boven € 500,= worden aan non-profitorganisaties voor 50% vergoed met een maximum van in het totaal € 1000,= en aan profitorganisaties 25% met ook een maximum van € 1000,=. Op de website van ‘Breda Gelijk’ staan de voorwaarden en een aanvraagformulier. Voor meer informatie: Toegankelijkheidsfonds Breda

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag heeft besloten ook in 2020 door te gaan met het toegankelijkheidsfonds. Met het toegankelijkheidsfonds beoogt de gemeente organisaties zonder winstoogmerk te stimuleren aanpassingen aan te brengen en/of voorzieningen te realiseren die de toegankelijkheid van mensen met een beperking vergroten. Voor meer informatie: Toegankelijkheidsfonds Den Haag

Gemeente Tynaarlo

De stimuleringsregeling ‘Vergroten Toegankelijkheid Tynaarlo’ is een financiële bijdrage in het realiseren van aanpassingen en voorzieningen die de toegankelijkheid van het gebouw verbetert. De subsidie wordt uitsluitend versterkt aan organisaties of bedrijven die een publieksfunctie hebben (zoals horeca, winkels, et cetera), gelegen in de gemeente Tynaarlo. Voor meer informatie: Stimuleringsregeling Tynaarlo

Gemeente Beuningen

Winkels en horecagelegenheden gevestigd in de gemeente Beuningen komen in aanmerking voor een toegankelijksheidsubsidie. Met de subsidie kan de ondernemer 50% van de kosten voor materialen en/of installatie vergoed krijgen, met een maximum van € 150,- per onderneming. Voorwaarde is dat zij deelnamen aan het project MKB Toegankelijke Routes van VNO-NCW en MKB Nederland. Of wanneer ze een scan uitvoerden via de website van MKB Toegankelijk.

In een aantal plattelandsgemeenten kunnen ondernemers een bijdrage aanvragen vanuit de Leader-subsidie. Leader ondersteunt initiatieven om de leefbaarheid op het platteland te vergroten. Soms passen toegankelijkheidsinitiatieven daar ook in. Informeer hierover bij je gemeente.