Visual van een compilatie van verschillende mensen met een beperking

Verkiezing ‘Meest toegankelijke gemeente van Nederland’ van start

Op basis van het VN-verdrag Handicap moet iedereen in Nederland mee kunnen doen. Dit verdrag maakt duidelijk dat mensen met een beperking of chronische ziekte recht hebben op gelijke behandeling en mee moeten kunnen doen. Dat is belangrijk om zo de samenleving toegankelijk en inclusief te maken voor mensen met een beperking. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), is gestart met de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’. Alle gemeenten van Nederland doen automatisch mee aan de verkiezing. Wil je zelf een gemeente beoordelen? Kijk dan op de website: www.meesttoegankelijkegemeente.nl.

De VNG is samen met VNO-NCW en MKB-Nederland één van de bestuurlijke partners binnen het project ‘Onbeperkt Meedoen’ van het ministerie van VWS. De verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’ is een uitvloeisel hiervan.

 

 

Naar overzicht nieuwsberichten