Foto van de pilot die de toegankelijkheid van de straat in beeld brengt

Pilot: Amsterdam brengt toegankelijkheid stad virtueel in kaart

Amsterdam gaat met behulp van kunstmatige intelligentie de toegankelijkheid van de stad in kaart brengen. De gemeente is gestart met de pilot Project Sidewalk, waar bezoekers virtueel door Amsterdam kunnen lopen en op een kaart kunnen aangeven waar de toegankelijkheid goed is of verbeterd kan worden.

Toegankelijke winkelstraat of horecazaak

Op de website kunnen mensen bijvoorbeeld doorgeven dat er fietsenrekken in de weg staan op straat of dat er verlaagde stoepen of blindegeleidelijnen ontbreken. Zo kunnen onder meer mensen met een beperking zien hoe toegankelijk een winkelstraat of horecazaak is, maar de informatie is uiteindelijk ook bedoeld om de toegankelijkheid in de buurten te verbeteren.

Door middel van kunstmatige intelligentie wordt de verzamelde informatie geanalyseerd, meldt de gemeente Amsterdam. De informatie leert het algoritme dat hiervoor wordt ingezet om obstakels of toegankelijkheid te herkennen. De pilot loopt tot deze zomer. In een volgende stap wil de gemeente de informatie verwerken in kaarten die bewoners en bezoekers kunnen raadplegen.

De pilot is onderdeel van het driejarige project Amsterdam for All. Dit is een van de initiatieven van Cities For All (C4All), waarin de gemeente Amsterdam samenwerkt met onder andere World Enabled, University of Washington en andere internationale partners aan inclusieve en toegankelijke stedelijke ontwikkeling. Eerder zijn de Amerikaanse stad Seattle en Mexico-Stad begonnen om hun toegankelijkheid virtueel in kaart te brengen.

Bron: www.architechtenweb.nl

Naar overzicht nieuwsberichten