Onderzoek: webshops onvoldoende toegankelijk

Commerciële websites zoals webshops voelen nog te weinig urgentie om hun toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek door Stichting Accessibility in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens, partners van het programma MKB Toegankelijk. De websites voldoen gemiddeld aan minder dan de helft van de criteria voor digitale toegankelijkheid. Vooral consumenten die blind of slechtziend zijn, lopen daardoor vast bij het kopen van een product online.

In het onderzoek is getest in hoeverre websites van webwinkels, reisorganisaties en energiebedrijven voldoen aan de internationaal gehanteerde richtlijnen voor digitale toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines. Geen enkele website voldoet aan alle criteria. Gemiddeld bevat een webshop dertien soorten obstakels voor mensen met een functiebeperking.

Zorgelijk

Het College maakt zich zorgen over deze situatie. “Door het toegenomen gebruik van internet worden mensen in hun dagelijks leven steeds meer afhankelijk van websites”, aldus collegelid Dick Houtzager. “Als die niet toegankelijk zijn, staan mensen met een beperking op een achterstand.”

Door het toegenomen gebruik van internet worden mensen in hun dagelijks leven steeds meer afhankelijk van websites

Obstakels

De meeste problemen zijn gevonden in de wijze waarop je iets kan regelen op een website, zoals bij het plaatsen van een bestelling, aanvragen van een abonnement of boeken van een reis. Voor mensen met een visuele beperking vormt bijvoorbeeld het invullen van een formulier een obstakel, als voor hen niet duidelijk is gemaakt welke informatie in welk veld hoort. Ook afbeeldingen zonder omschrijving, tekstkleuren die wegvallen tegen de achtergrond, uitklapmenu’s en onbegrijpelijke teksten bij links zorgen ervoor dat veel webshops beperkt toegankelijk zijn. Een positieve uitzondering is de website Ebay.nl. Deze scoort beduidend beter dan gemiddeld. Waarschijnlijk komt dit doordat deze website is afgeleid van de Amerikaanse versie. In de Verenigde Staten geldt strenge wet- en regelgeving voor de toegankelijkheid van websites.

VN-verdrag handicap

Sinds 2016 is in Nederland het VN-verdrag handicap van kracht. Volgens dit verdrag moeten mensen met een beperking zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit betekent ook dat zij gelijke toegang moeten hebben tot goederen en diensten van commerciële aanbieders. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) bepaalt dat deze aanbieders hiervoor geleidelijk moeten zorgen. Dit geldt ook voor online aanbieders.

6 eenvoudige tips voor ondernemers

Laat je een nieuwe website maken? Kies dan een webbouwer die ervaring heeft met toegankelijk bouwen. Op de website van Stichting Accessibilty vind je een lijst met webbouwers. Heb je al een website en wil je zelf aan de slag? Je vindt op deze pagina 6 eenvoudige tips om de toegankelijkheid te verbeteren.

 

Naar overzicht nieuwsberichten