Foto van Holle Bolle Gijs uit de Efteling

Dagattracties, ervaringsdeskundigen en experts slaan handen ineen

Richtlijnen voor toegankelijke dagjes uit in de 1,5 m samenleving

Ervaringsdeskundigen, ondernemers, belangenbehartigers en experts uit verschillende disciplines (zoals overheden, kenniscentra, fondsen, adviesbureaus en brancheorganisaties) hebben een aanvulling geschreven op het 1,5 meter corona-protocol van de Club van Elf en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen ‘Veilig samen Uit’.

De koepel van de 23 grootste Nederlandse dagattracties heeft dit protocol gemaakt vanwege de nieuwe 1,5 meter samenleving. Er was in het protocol nog onvoldoende aandacht voor gasten met een lichamelijke, cognitieve of zintuigelijke beperking. Terwijl zij een aanpak op maat nodig hebben.

De recreatieondernemers zijn blij met de input: “Er is veel wat wij niet weten. Die ervaringskennis moeten we ophalen. Wat heb jij nodig? Hoe kunnen wij dit toegankelijk en veilig maken? Samen!”, geeft Coen Bertens, parkdirecteur de Efteling aan. “Dagattracties weten nu waar ze op kunnen letten om ook deze bezoekers gastvrij en veilig te kunnen ontvangen. Zo is het belangrijk dat er goede informatie over toegankelijkheid op de website staat van een dagattractie voor gasten met een beperking. Ook zijn de hoogte van desinfectiepunten en het borgen van eenrichtingsverkeer essentieel voor gasten in een rolstoel”.

Recreatie is belangrijk voor een inclusieve samenleving

Een dagje uit is meer dan ontspannen en genieten. Het is ook ontdekken, leren, ontmoeten, zien en gezien worden. Ook richting de vanzelfsprekendheid van een inclusieve maatschappij. Zoals Rick Brink, de minister van Gehandicaptenzaken bij omroep KRO-NCRV, zegt: “Ook mensen met een beperking willen er graag weer op uit. Het gaat erom dat we kijken hoe je wél op een verantwoorde en veilige manier een dagje uit kunt. Dat hebben we samen uitgewerkt!”

Community ‘ToegankelijkDagjeUit’

Het is uniek dat recreatieondernemers, ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers (waaronder VNO-NCW en MKB-Nederland) de handen ineen hebben geslagen. Tot nu toe werden initiatieven voor toegankelijke dagjes uit afzonderlijk opgepakt door organisaties. Er is echter meer nodig om ‘alle dagjes uit’ toegankelijk te maken. Zoals Karin Stiksma van Joint Projects (initiatiefnemer community) verwoordt: “Plezier voor iedereen, door iedereen! Alle partijen hebben een rol in het toepassen van het 1,5 meter protocol en in het toegankelijk maken van een dagje uit”.

Toen de eerste contouren van de 1,5 meter samenleving zichtbaar werden en Nederland weer perspectief kreeg, zijn de verschillende partijen met elkaar om tafel gegaan. De samenwerking tussen ondernemers uit de dagrecreatie en belangenorganisaties is veelbelovend. Het levert nieuwe perspectieven op voor alle deelnemende organisaties. Naast die van de gast is er bijvoorbeeld ook aandacht voor het commerciële belang van de ondernemer en het maatschappelijke belang.

De community evalueert samen met gasten met een beperking hoe het 1,5 meter protocol in de praktijk werkt. De community gaat – ook op de langere termijn – dagattracties ondersteunen vanuit alle beschikbare kennis en mogelijkheden bij het breed toegankelijk maken van hun dagattracties. Met als doel dat 50% van alle dagrecreatie bedrijven in 2030 voldoet aan de basisvoorwaarden van toegankelijkheid.

Foto van een chimpansee die op een rietje bijt

De community ‘ToegankelijkDagjeUit’ bestaat uit de volgende organisaties:
Logo's van alle deelnemende partijen aan de Community

Naar overzicht nieuwsberichten