Aanvulling protocol “Veilig Samen Uit” voor mensen met een beperking

Een dagje uit is meer dan ontspannen en genieten, het is ook ontdekken, leren, ontmoeten, zien en gezien worden. Het is een belangrijk domein in onze samenleving en een hefboom richting de vanzelfsprekendheid van een inclusieve maatschappij. In dat licht heeft de community ‘ToegankelijkDagjeUit’ (VNO-NCW en MKB-Nederland is één van de deelnemende partners) bestaande uit ervaringsdeskundigen en experts uit verschillende disciplines deze aanvulling op het protocol ‘Veilig Samen Uit’ verzorgd.

Gasten

 • Voor bezoekers die zelfstandig kunnen verblijven in de dagattractie en zelfstandig kunnen in- en uitstappen in attracties verandert er niets.
 • Bezoekers die begeleiding nodig hebben tijdens het verblijf én bij het in- en uitstappen van attracties, moeten ieder apart een eigen begeleider hebben. Zij kunnen nu alléén geholpen worden door hun eigen begeleider. En dus niet door een van de medewerkers.
 • Gasten met een beperking kunnen contact opnemen met de dagattractie als ze vragen of wensen hebben – in relatie tot het 1,5 meter protocol – over de toegang tot attracties, de aankomsttijd en benodigde voorzieningen.

Infrastructuur

 • Draag zorg voor goede communicatie vooraf zodat een bezoeker met een beperking goed geïnformeerd is op basis van duidelijke en volledige informatie op de website. Zo kan een gast een eigen afweging maken of het verantwoord en leuk is om naar een dagattractie te gaan.
 • Communicatie ter plekke over toegankelijkheid door medewerkers is essentieel.
 • Creëer flexibiliteit in daadwerkelijke aankomsttijd binnen een geboekt tijdslot voor mensen met een beperking. Zij zijn vaker afhankelijk van openbaar en sociaal recreatief vervoer, dat minder planbaar is.
 • Borg het eenrichtingsverkeer ook voor mensen met een beperking, bijv. bij in- en uitgangen van attracties en toegankelijke toiletten.
 • Draag er zo mogelijk zorg voor – als parkeren in eigen beheer is – dat er additionele parkeerplaatsen zijn voor houders van een gehandicapten-parkeerplaats.
 • Houd rekening met gasten met een beperking bij de hoogte van desinfectie-punten, zelfbediening in horeca, winkels en pinautomaten.

Attractie

 • Door corona veiligheidsmaatregelen zijn sommige attracties tijdelijk niet toegankelijk voor bezoekers die niet zelfstandig kunnen in- en uitstappen. Ook niet als zij vergezeld zijn van een begeleidend persoon.
 • Informeer voorafgaand aan het bezoek naar de mogelijk- en onmogelijkheden.

Medewerkers

 • Train en instrueer medewerkers in het ontvangen en bejegenen van gasten met een beperking en houd hierbij rekening met het 1,5 meter protocol. Organiseer deze training indien mogelijk met ervaringsdeskundigen. Creëer bewustzijn bij medewerkers dat mensen met een beperking – ook tijdens coronaperiode – gewoon gasten zijn.
 • Draag er zorg voor dat de protocol-functionaris goed op de hoogte is van de consequenties van het protocol.
 • Heb oog voor het faciliteren van de interactie tussen gasten met én zonder beperking binnen de ruimte die er is.