Lijst van toegankelijkheidsfuncties

De richtlijn schrijft voor dat je openbaar zet aan welke richtlijnen hieronder jouw product wel of niet voldoet. Je kunt de lijst ook vinden in bijlage I, afdeling I, punt 2 van richtlijn EU 2019/882.

 1. Bij een product dat zorgt voor communicatie (waaronder communicatie tussen personen), bediening, informatie, controle en oriëntatie, zijn deze functies via meer dan één zintuiglijk kanaal mogelijk; daartoe behoort het aanbieden van alternatieven voor zien, horen, spraak en tactiele elementen.
 2. Bij een product met een spraakfunctie zijn alternatieven voor spraak en steminvoer aanwezig voor communicatie, bediening, controle en oriëntatie.
 3. Bij een product dat gebruik maakt van visuele elementen zijn de functies flexibele vergroting, helderheid en contrast aanwezig voor communicatie, informatie en bediening, en is er interoperabiliteit met de programma’s en hulpapparaten voor navigatie door de interface.
 4. Bij een product dat voor het overbrengen van informatie, het weergeven van een handeling, het vragen om een reactie of het identificeren van elementen gebruik maakt van kleur is er een alternatief voor kleur voorhanden.
 5. Bij een product dat voor het overbrengen van informatie, het weergeven van een handeling, het vragen om een reactie of het identificeren van elementen gebruik maakt van auditieve signalen is er een alternatief voor auditieve signalen voorhanden.
 6. Bij een product dat gebruik maakt van visuele elementen zijn er flexibele manieren voorhanden om de helderheid van het beeld te verbeteren.
 7. Bij een product dat gebruik maakt van auditieve elementen zijn er functies voor volume- en snelheidsregeling door de gebruiker voorhanden, evenals verbeterde audiofuncties, zoals vermindering van geluidsinterferentie van producten in de nabijheid en functies voor een helder geluid.
 8. Bij een product met manuele bediening en controle zijn er alternatieven voor sequentiële controle en alternatieven voor fijn motorische controle voorhanden, waarbij wordt vermeden dat voor het gebruik simultane controle nodig is, en wordt gebruikgemaakt van via tast te onderscheiden onderdelen.
 9. Het product heeft geen bedieningswijzen waarbij grote reikwijdte en veel kracht nodig zijn.
 10. Het product kan niet tot aanvallen van foto sensitieve epilepsie leiden.
 11. Het product beschermt de privacy van de gebruiker bij het gebruik van de toegankelijkheidsfuncties.
 12. Het product biedt een alternatief voor biometrische identificatie en controle.
 13. De functionaliteit van het product is consistent en het biedt voldoende flexibele interactietijd.
 14. Het product is voorzien van software en apparatuur voor aansluiting van het product op hulptechnologieën.
 15. Het product beantwoordt aan de volgende sectorspecifieke voorschriften:
  • 1. Zelfbedieningsterminals:
  • Zijn voorzien  van  technologie  voor  het  omzetten  van  tekst  in  spraak;
  • kunnen worden  beluisterd  met  een  eigen  koptelefoon;
  • geven via meer dan één zintuiglijk kanaal een waarschuwing af indien de gebruiker binnen een gegeven tijd reageren moet;
  • bieden de  mogelijkheid  de  tijd  waarin  voorzien  wordt  te  verlengen;
  • bieden voldoende  contrast  en  zijn  voorzien  van  toetsen  en  bedieningen  die  via  tast  te  onderscheiden  zijn;
  • kunnen zonder  inschakeling  van  een  toegankelijkheidsfunctie  gebruikt  worden  door  gebruikers  die  de  functie  nodig  hebben  om  de  terminal  aan  te  zetten;
  • zijn, indien  het  product  audiosignalen  of  hoorbare  signalen  verspreidt,  compatibel  met  in  de  Unie  beschik­bare  hulpapparaten  en  technologieën,  met  inbegrip  van  gehoortechnologieën  als  gehoorapparaten,  luister­spoelen,  cochleaire  implantaten  en  apparatuur  voor  ondersteund  horen.
  • 2. E-lezers: zijn voorzien van technologie voor het omzetten van tekst in spraak.
  • 3. Eindapparatuur voor  gebruik  door  consumenten,  met  interactieve  computerfuncties,  voor  gebruik  voor elektronischecommunicatiediensten:
  • beschikt, indien voorzien van stem- en tekstfuncties, over verwerking van realtimetekst en ondersteunt hifi- audio;
  • beschikt, indien  voorzien  van  videofuncties  naast  of  in  combinatie  met  stem-  en  tekstfuncties,  over  verwerking  van  totale  conversatie  met  gesynchroniseerde  stem,  realtimetekst  en  video  met  een  resolutie  die  communicatie  via  gebarentaal  mogelijk  maakt;
  • beschikt over  doeltreffende  draadloze  koppeling  met  gehoortechnologieën;
  • vermijdt interferentie  met  hulpapparaten.
  • 4. Eindapparatuur voor gebruik  door  consumenten,  met  interactieve  computerfuncties,  voor  toegang  tot  audio­visuele  mediadiensten  maakt  voor  personen  met  een  handicap  de  door  de  verlener  van  de  audiovisuele  mediadienst  verstrekte  toegankelijkheidscomponenten  beschikbaar  wat  betreft  toegang,  keuze,  controle  en  personalisering  door  gebruikers  en  wat  betreft  transmissie  naar hulpapparaten.

Bron: European Accessibility Act (EAA)