Ischa Gast: “Schiphol heeft het meest geleerd van gebruikerstesten”

Ischa Gast was als Front-end developer betrokken bij de ontwikkeling van een toegankelijke website voor luchthaven Schiphol. Door het uitvoeren van gebruikerstesten met ervaringsdeskundigen begreep het hele team het thema toegankelijkheid veel beter en wisten ze het beter toe te passen binnen het project.

In 2016 was Ischa Gast betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe toegankelijke website van Schiphol. Beroepsmatig was hij al geïnteresseerd in het thema toegankelijkheid. “Waar we in dit project het meest van geleerd hebben? De gebruikerstesten die we lieten uitvoeren. Want daardoor snapte iedereen, van designer tot scrum master, pas echt wat ontoegankelijkheid betekent voor mensen met een functiebeperking. Sowieso was de website aan vernieuwing toe. Qua toegankelijkheid waren er nog een aantal stappen te zetten en problemen op te lossen”, vertelt Ischa.

Naast rebranding moest het toegankelijker

De opdracht was; binnen een jaar moest er een nieuwe website komen op Schiphol.nl. De site moest voldoen aan de eisen voor content, moest passen binnen de rebranding én moest toegankelijker gemaakt worden volgens de kennis van toen (2016). Het doel van Ischa zelf was om – nadat de eerste versie van de nieuwe website was opgeleverd – deze tot de meest toegankelijke airport website ter wereld te maken.

Betrek mensen met een beperking bij de ontwikkeling

“Het opnieuw bouwen en aanpassen van schiphol.nl verliep in fases. Daardoor waren er meerdere vertrekpunten. In de oude versie van de website, van 2015, liet de koppenstructuur te wensen over en kon de HTML-structuur verbeterd worden. Op sommige plekken van de site kon het kleurencontrast beter, wat de toegankelijkheid zou verbeteren. En er moesten grote slagen worden gemaakt qua mobiele toegankelijkheid (responsive design).”

Mensen met een visuele beperking toonden aan dat de informatie nog niet toegankelijk was

“Tijdens de ontwikkeling leek de code voor de vluchtinformatie in principe goed. We hadden de vluchtlijst in een tabel gezet, waarin de code correct was. Maar gebruikerstesten met mensen met een visuele beperking toonden aan dat deze informatie nog niet of niet goed toegankelijk was met een screenreader. Dan pas kom je knelpunten op het spoor die je eerder over het hoofd zag.”

Koppenstructuur

“Een heldere koppenstructuur die toegankelijk is, dus volgens de HTML-code is opgemaakt, schept heel veel orde,” constateerde Ischa. “En dankzij de gebruikerstesten konden de ontwikkelaars de vluchtinformatie toegankelijk maken. Wie via een screenreader de vluchtinformatie opzoekt hoort de vlucht, het vluchtnummer en de bestemming, en daarna de mogelijkheid om door te klikken naar de details.”

Schiphol geldt als voorbeeld

In 2018 kreeg Schiphol.nl de final audit van Accessibility en ontving de website het certificaat Drempelvrij. Toegankelijkheid is bovendien opgenomen binnen de Definition of Done van de Agile-werkwijze van Schiphol. De website van Nederland’s belangrijkste luchthaven blijft niet onopgemerkt waar het toegankelijkheid betreft en geldt als een goed voorbeeld voor andere organisaties die met het thema bezig zijn.

Wat Ischa Gast nog een mooie nieuwe uitdaging zou vinden is ervoor zorgen dat digitale toegankelijkheid intern verder door wordt getrokken dan alleen de website en de app. Hij onderzoekt nu of er in het terminalgebouw van Schiphol digitale aanpassingen mogelijk zijn waardoor mensen met een functiebeperking een nog betere service kunnen ontvangen.

Dit ervaringsverhaal is tot stand gekomen in samenwerking met Accessibilty

Naar overzicht ervaringen

Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften aangenomen door Eerste Kamer

Zelfscan ismijnsitetoegankelijk.nl uitgebreid met meer meetpunten

Webinar: ‘Al klaar voor 2025? Toegankelijkheidseisen van eindapparatuur voor telecommunicatiediensten én telecommunicatiediensten’