Gemeente Zaltbommel: “De MKB Toegankelijke Route is een concrete stap in de uitvoering van onze Lokale Inclusie Agenda”

De gemeente Zaltbommel en haar ondernemers zetten zich actief in voor een toegankelijke omgeving voor mensen met een beperking. Dit streven wordt ondersteund door initiatieven zoals de MKB Toegankelijke Route, waarbij de gemeente samenwerkt met MKB Toegankelijk en Ongehinderd om ondernemers te helpen hun bedrijf toegankelijker te maken.

Ed Goossens, wethouder economie van de gemeente Zaltbommel, en Liesbeth Sluijter-Duits, beleidsondersteuner met focus op ervaringsdeskundigheid, toegankelijkheid en laaggeletterdheid, delen inzichten over deze initiatieven.

Lokale Inclusie Agenda

“Sinds 2016 is het VN-verdrag Handicap van kracht in Nederland, met als doel de positie van mensen met een beperking te verbeteren,” legt Liesbeth uit. “In het kader hiervan hebben we een Lokale Inclusie Agenda geïmplementeerd, die weergeeft hoe wij als gemeente het VN-verdrag uitvoeren. Daarna zijn er al wel wat stappen gezet. We hebben bijvoorbeeld het format van collegevoorstellen aangepast. Als er nu een straat wordt heringericht of een nieuw project wordt opgezet, wordt er automatisch aandacht besteed aan inclusie en toegankelijkheid. Bij de afdeling Realisatie en Beheer is er een plan gemaakt om alle speeltuintjes in onze gemeente de komende jaren aan te pakken, daar wordt toegankelijkheid in meegenomen. Dan moet je denken aan de toegang tot de speeltuin, de ondergrond en de soorten speeltoestellen.”

Bewustzijn creëren

“Hiermee willen we binnen onze gemeente meer bewustzijn creëren rondom toegankelijkheid, zodat het integraal onderdeel wordt van alle afdelingen,” gaat Ed verder. “Ik vergelijk het een beetje met zendingswerk: als we intern alles goed organiseren, worden toegankelijkheid en inclusie steeds normaler. Als we dit bewustzijn kunnen verspreiden binnen de gemeente, niet alleen intern maar ook naar ondernemers toe, bevorderen we een omgeving waar iedereen graag naartoe komt en blijft. Toegankelijkheid is overigens niet alleen belangrijk voor mensen met een beperking; uiteindelijk worden we allemaal ouder en gaan we slechter lopen of slechter zien.”

Uitdagingen bij ondernemers

“Vooral bij ondernemers hebben we nog wat werk te verzetten om een bewustwordingsproces op gang te brengen,” vertelt Ed. “Het is een uitdagende doelgroep, omdat ze zich vaak afvragen: wat levert het mij op? Onze kernboodschap draait om bewustwording, zonder enige verplichting. We willen niet dat ondernemers zich gedwongen voelen om aanpassingen te maken, maar dat ze kijken naar wat past binnen hun bedrijfsvoering, het pand waarin ze zitten en hun financiële situatie. En dat ze zich, als ze een keer gaan verbouwen, bewust zijn van het belang van toegankelijkheid, zoals het installeren van brede deuren of toegankelijke toiletvoorzieningen.”

Foto van een groep mensen in een kledingzaak

Een kledingzaak in de gemeente Zaltbommel wordt getoetst op toegankelijkheid.

MKB Toegankelijke Route

De MKB Toegankelijke Route is een van de eerste concrete stappen in de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda van de gemeente Zaltbommel. We zijn begonnen met het toetsen van het maatschappelijk vastgoed, het eigen gemeentekantoor, de bibliotheek en de dorpshuizen. Samen met MKB Toegankelijk en Ongehinderd toetst de gemeente winkels en horeca en een gedeelte van de openbare ruimte om de toegankelijkheid binnen de gemeente in kaart te brengen.

Liesbeth: “We zitten nog midden in dit proces, maar er zijn al ondernemers getoetst op toegankelijkheid. Dit brengt hier en daar vraagstukken met zich mee. In deze tijd wordt bijvoorbeeld van ondernemers verwacht dat ze deuren gesloten houden vanwege duurzaamheid en klimaatoverwegingen. Dit kan echter een obstakel vormen voor mensen in een rolstoel. Sommige ondernemers hebben daarom offertes aangevraagd voor automatische deuropeners, maar die blijken dan weer erg kostbaar te zijn waardoor ze hier financieel niet altijd ruimte voor hebben.”

Laaghangend fruit

“Gelukkig zijn er ook eenvoudige aanpassingen mogelijk, die we ook wel ‘laaghangend fruit’ noemen,” vertelt Liesbeth. “Het kan al een groot verschil maken of een deur naar binnen of naar buiten opengaat. Ditzelfde geldt voor een pinautomaat. Als deze vaststaat bij de kassa kunnen veel mensen in een rolstoel niet zelf pinnen. Is het een draagbare pinautomaat, dan is dat probleem al opgelost.”

Het traject van de MKB Toegankelijke Route brengt uitdagingen met zich mee, zoals de bewustwording van ondernemers en financiële overwegingen. Echter, door samen te werken en bewustwording te vergroten, zetten de gemeente Zaltbommel en haar ondernemers zich in voor een toegankelijke en inclusieve samenleving.

Naar overzicht ervaringen

Gezocht: ambassadeurs voor MKB Toegankelijke Route

Gemeente Zaltbommel: “De MKB Toegankelijke Route is een concrete stap in de uitvoering van onze Lokale Inclusie Agenda”

Wat houdt de European Accessibility Act nou eigenlijk écht in?