Vrouw met stok en geleidehond

Dit betekent het VN-verdrag voor jou als ondernemer

De ambitie van de partners van MKB Toegankelijk wordt ondersteund door de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. In het VN-verdrag staat de autonomie van mensen met een beperking centraal.

Dat betekent dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving moeten kunnen deelnemen. Dat geldt ook als zij gaan winkelen of in een restaurant willen eten. Dat betekent onder meer dat in principe iedereen – ook mensen met een beperking – toegang moet kunnen krijgen tot jouw winkel of horecabedrijf.

In principe iedereen moet toegang kunnen krijgen tot jouw winkel of horecabedrijf.

Regels voor ondernemers

In de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ staan regels die voor ondernemers van belang zijn.

  • Alle ondernemers moeten geleidelijk de algemene toegankelijkheid van hun bedrijf voor mensen met een handicap vergroten.
  • Als iemand met een handicap je verzoekt om een eenvoudige voorziening of maatregel (voor toegankelijkheid), dan moet je daarmee instemmen als dat voor jou en jouw bedrijf ‘niet onevenredig belastend is’.
  • Het toelaten van assistentiehonden is verplicht. Lees meer over assistentiehonden.
Naar overzicht nieuwsberichten