Foto van een dame met een mondkapje op achter een winkelwagen

Geldt de mondkapjesplicht ook voor klanten met een beperking?

Per 1 december 2020 geldt in Nederland in publieke binnenruimtes (zoals winkels, overheidsgebouwen, stations en vliegvelden) een mondkapjesplicht. Dit geldt in principe ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Zijn er uitzonderingen?

Er gelden uitzonderingen voor mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of door het opzetten van een mondkapje ernstig ontregeld raken.

Ook mensen die spreken met, of iemand assisteren die vanwege een auditieve beperking moeten kunnen liplezen of vanwege een verstandelijke of communicatieve beperking afhankelijk is van non-verbale visuele signalen, zijn van de mondkapjesplicht uitgezonderd.

Tevens zijn begeleiders van mensen met een beperking uitgezonderd, wanneer de persoon met de beperking door de interactie/begeleiding door iemand met een mondkapje, ernstig ontregeld raakt.

Is er ‘bewijs’ nodig?

Iemand die geen mondkapje kan dragen is zelf verantwoordelijk om aan te kunnen tonen dat hij/zij niet kan voldoen aan de mondkapjesplicht. De persoon moet aannemelijk kunnen maken, dat er een geldige reden is die terug te voeren is op zijn/haar ziekte of beperking. Er is geen norm gesteld waarop mensen de uitzondering moeten kunnen aantonen. Het is een politieke keuze deze uitzondering “vormvrij” te regelen. Hiervoor is gekozen om de druk op de zorg te voorkomen. Rijksoverheid doet een aantal suggesties om mensen te helpen een passende manier te vinden.

Alternatieve suggesties die je een klant mee kunt geven:

  • Het dragen van een faceshield – als dat wel mogelijk is. Een faceshield is geen wettelijk alternatief voor een mondkapje voor iedereen. Mensen die niet in staat zijn een mondkapje te dragen, kunnen dit wel als alternatief kiezen.
  • Een kaartje laten zien waarmee een klant zich beroept op de vrijstelling;
  • Een briefje van een (huis)arts, behandelaar of instelling;
  • Een verklaring van een begeleider of een naaste die gebeld kan worden;
  • Een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien;
  • Let op: Je mag klanten niet verplichten medische gegevens te delen. Je mag een klant wel vragen de uitzondering op één andere manier aannemelijk te maken.

Handhaving van de mondkapjesplicht

Op basis van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is het volgende van belang:

  • Je mag klanten die zonder geldige reden geen mondkapje dragen en/of daar geen verklaring over willen afleggen de toegang tot je winkel/bedrijf weigeren.
  • Je bent het als ondernemer niet verplicht, maar door bekendmaking van de corona (huis)regels bevorder je de naleving van de maatregelen, dit gaat het de verspreiding van het virus tegen. Verplichting tot het dragen van een mondkapje kan hier in meegenomen worden.
  • Als je als ondernemer personen die zonder geldige reden geen mondkapje dragen niet weert uit de winkel, dan kan er niet opgetreden worden tegen de ondernemer. Wel kunnen BOA’s en Politie in de winkel handhavend optreden tegen personen die zich zonder geldige reden aan de mondkapjesplicht onttrekken.

De Rijksoverheid heeft een voorlichtingsvideo over de uitzonderingen op de mondkapjesplicht ontwikkeld.

Naar overzicht nieuwsberichten