Overzichtsfoto van deelnemers van de bijeenkomst zittend aan een tafel

Terugblik bijeenkomst ‘De kansen van inclusie: ondernemerschap, lokale economie en toerisme’

Donderdag 26 januari organiseerden we vanuit het programma MKB Toegankelijk samen met de VNG de bijeenkomst ‘De kansen van inclusie: ondernemerschap, lokale economie en toerisme’.

Tijdens verschillende tafelgesprekken werden er ervaringen uitgewisseld over hoe gemeenten de aanzet kunnen maken tot het vormen van een inclusiebeleid, hoe de focus gehouden werd en hoe dit in relatie tot lokale ondernemers werd uitgerold.

Aan iedere tafel zat een wethouder en/of beleidsadviseur vanuit een gemeente en een aantal vertegenwoordigers van gehandicaptenplatforms/adviesraden. In de gemeenten van alle gesprekleiders hebben we eerder een MKB Toegankelijke Route georganiseerd. Onder het genot van een lunch werden in een informele sfeer openhartige gesprekken gevoerd.

Ervaringen uit de bijeenkomst

Deelnemende gemeenten deelden hun successen en uitdagingen over inclusie en de de MKB Toegankelijke Route. Een aantal ervaringen die genoemd werden:

“We zien dat gemeenten ook na de ontwikkeling van de MKB-Toegankelijke Route actief aan de slag gaan. Een mooi voorbeeld is gemeente Tubbergen, zij werken nu bijvoorbeeld met het platform en (onze uitvoerend partner) Ongehinderd samen om de toegankelijkheid in de gemeente verder te verbeteren.”

“De meerwaarde van de MKB Toegankelijke Route kan naast het voordeel voor bezoekers ook gezocht worden in de toegankelijkheid van locaties voor (potentiële) medewerkers met een beperking. Zeker gezien de huidige personeelstekorten bij veel ondernemingen.”

“Er zijn in gemeenten verschillende aanpakken geweest. De MKB Toegankelijke Route is een mooi concept dat aangepast kan worden aan wat lokaal werkt.”

“Een uitdaging voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de ondernemingen wordt gezien in de financiële barrières waar ondernemers in deze tijd tegenaanlopen.”

“Ervaringsdeskundigen zijn vaak in gezelschap van anderen. Dus toegankelijk maken voor de een, betekent toegankelijk maken voor iedereen. Hierbij helpt bijvoorbeeld ‘design for all’; als ik mijn establishment toegankelijk voor iedereen, kan ik gelijk alle groepen bedienen.

MKB Toegankelijke Route

Met de MKB Toegankelijke Route stimuleren we samen met partner Ongehinderd lokale ondernemers te werken aan de toegankelijkheid van hun bedrijf om vervolgens te voldoen aan een erkend basisniveau van toegankelijkheid én zoeken we de verbinding om binnen gemeenten de toegankelijkheid op de kaart te zetten.

Naar overzicht nieuwsberichten