Foto Jacco Vonhof en Rick Brink

Intensievere samenwerking met Minister van Gehandicaptenzaken

Op 17 juni is Rick Brink als eerste (onofficiële) Minister van Gehandicaptenzaken van Nederland gekozen. Rick gaat zich sterk maken voor de bijna twee miljoen Nederlanders met een handicap. Hij gaat ervoor zorgen dat het normaal is om anders te zijn. Momenteel is hij bezig met een tour door Nederland en richt zich vooral op het leggen van contacten met mensen, organisaties en instanties.

Toegankelijkheid en arbeidsparticipatie

De Minister van Gehandicaptenzaken is ook in overleg geweest met MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof. Tijdens een positieve bijeenkomst werd gesproken over intensievere samenwerking op het gebied van onder andere toegankelijkheid en arbeidsparticipatie. Komende periode gaan we kijken hoe we deze samenwerking kunnen concretiseren.

Naar overzicht nieuwsberichten