Foto van Eric Velleman

Wat houdt de European Accessibility Act nou eigenlijk écht in?

In 2025 treedt de European Accessibility Act (EAA) officieel in werking. Hierdoor worden meer sectoren verplicht om digitaal toegankelijke producten te leveren. Maar wat houdt deze toegankelijkheidswetgeving precies in? En wat mag je van je leverancier of producent verwachten? Wij spraken Eric Velleman, lector inclusive digital design & engineering aan de HAN, die ons alles kon vertellen over de European Accessibility Act. 

Waarom is de European Accessibility Act er gekomen?

“De EEA is tot stand gekomen als reactie op de voortdurende uitdagingen binnen de Europese Unie met betrekking tot de toegankelijkheid van digitale diensten en producten,” vertelt Eric. “In 2003 werd bijvoorbeeld door de Europese Commissie het ambitieuze doel gesteld dat alle overheidswebsites toegankelijk zouden zijn voor mensen met een beperking tegen het einde van dat jaar. Dat doel werd alleen niet bereikt. Vervolgens werden herhaalde deadlines gesteld, zoals in 2006, 2008 en 2010, maar ook deze werden niet gehaald.”

“Uiteindelijk werd het duidelijk dat vrijwillige afspraken en deadlines niet voldoende waren om de gewenste resultaten te behalen. Daarom werd besloten om een wet op te stellen die toegankelijkheid verplicht: de EAA. Dit verdrag legt niet alleen een uniforme standaard vast voor toegankelijkheid van digitale diensten en producten, maar zorgt er ook voor dat alle lidstaten deze standaard implementeren in hun nationale wetgeving. Dit betekent dat organisaties en overheden binnen de Europese Unie verplicht zijn om zich aan deze toegankelijkheidsnormen te houden, waardoor een meer inclusieve digitale omgeving wordt gecreëerd voor mensen met een handicap. Maar voor bedrijven heeft dit ook als voordeel dat toegankelijkheidseisen in alle EU landen vanaf nu gelijk zijn.”

Voor wie geldt de European Accessibility Act?

“De EAA heeft vooral invloed op sectoren binnen het bedrijfsleven die digitale producten en diensten leveren aan consumenten. Het is belangrijk op te merken dat bedrijven die alleen business-to-business (B2B) leveren niet onder de EAA vallen. Ook zijn er uitzonderingen voor kleine bedrijven met minder dan 10 medewerkers en een omzet van minder dan 2 miljoen euro, maar deze gelden alleen voor diensten en niet voor producten.”

“De EAA is gebaseerd op internationale toegankelijkheidsnormen die zijn ontwikkeld door bedrijven in samenwerking met belangenorganisaties en mensen met een beperking – en niet door politici. Dit zorgt voor een brede consensus over de toepassing van toegankelijkheidsnormen binnen de EU.”

Ondernemers moeten de EAA echter vooral niet zien als iets om bang voor te zijn.

Welke sectoren worden het meest beïnvloed door de EAA?

“Binnen de EAA speelt de gehele distributieketen een rol. De fabrikant is verplicht een verklaring af te geven over zijn producten, waarin hij informatie verschaft over de toegankelijkheid, hoe hij deze waarborgt en welke hulpapparatuur hij heeft gebruikt om dat te testen.”

“Elke volgende stap in de keten moet ook informatie geven over de toegankelijkheid. De hoeveelheid inspanning die je moet leveren als je aan het einde van de keten zit zal dan meevallen, omdat veel al wordt geregeld door fabrikanten en leveranciers. Wel moet de website of webshop toegankelijk zijn.”

Lees hier alles over een toegankelijke website.

Kun je hier een voorbeeld van geven?

“Neem bijvoorbeeld de aankoop van een mobiele telefoon door een consument via een webshop. Het is dan belangrijk dat de webshop toegankelijk is en dat de eigenaar heeft gecontroleerd of de mobiele telefoon een conformiteitsverklaring heeft voor toegankelijkheid.”

“Een paar stappen terug in de keten heeft de leverancier er idealiter al voor gezorgd dat de verpakking van buitenaf toegankelijk is voor klanten, bijvoorbeeld door een QR-code met meer informatie over de inhoud. De fabrikant heeft ervoor gezorgd dat bij het openen van de doos de telefoon zelf en de gebruiksaanwijzing ook toegankelijk zijn. De EAA heeft voor iedere stap in de keten een lijstje dat je kunt gebruiken om te checken wat je moet doen.”

Wat is de consequentie als je je niet aan de regelgeving houdt?

“In Nederland hebben we besloten om geen aparte wet op te stellen, maar om alle bestaande wetgeving te controleren en indien nodig aan te passen. Bij elke bestaande wet hoort een specifieke toezichthouder, wat betekent dat er in Nederland straks wel 7 verschillende toezichthouders zijn die er vanaf 28 juni 2025 mee aan de slag gaan. Die toezichthouders zijn dat nu aan het inrichten en het is nog niet bekend hoe ze dat gaan aanpakken.”

“Ondernemers moeten de EAA echter vooral niet zien als iets om bang voor te zijn. Het gezamenlijke doel is dat mensen met een beperking op dezelfde manier gebruik kunnen maken van digitale producten en diensten als andere mensen. Dit is voor ondernemers ook vooral een geweldig extra marktpotentieel. En doordat de eisen in de hele EU gelijk zijn hoef je niet meer per land uit te zoeken hoe het zit. De wet geeft voor de hele EU aan hoe dit bereikt kan worden. En die eisen zijn ook nog eens afgestemd met de eisen in de VS. Vooral kansen dus!”

Naar overzicht nieuwsberichten