Winkelcentrum Emiclaer

Eerste lokale projecten van start

In vijf winkel- en horecagebieden werken gemeenten, ondernemers en ondernemersverenigingen de komende tijd intensief samen aan een betere toegankelijkheid. Naaldwijk (De Tuinen) en Amersfoort (Emiclaer) zijn inmiddels gestart.

Mysterie shoppers

Keurmeesters van Ongehinderd doen bij de winkels en horecabedrijven een toegankelijkheidscheck. Ze kijken hierbij bijvoorbeeld naar de deuren, eventuele opstapjes en drempels en naar de inrichting. Ook mystery shoppers bezoeken de bedrijven. De keurmeesters en mysterie shoppers kijken bovendien kritisch naar de openbare ruimte, zoals stoepen, parkeerplaatsen en de bereikbaarheid.

Praktische verbetertips

Iedere ondernemer krijgt een rapportage met de bevindingen. Daarin staan ook eventuele praktische verbetertips. De rapportage helpt ondernemers om hun bedrijfs stapsgewijs toegankelijker te maken voor een groeiende groep mensen met een functiebeperking. De ondernemers kunnen ook meedoen aan een training over bejegening van en gastvrijheid voor klanten en gasten met een beperking.

Samen bereik je meer

De kracht van de lokale projecten zit in de samenwerking. In Naaldwijk (De Tuinen) zijn MKB-Westland, de gemeente Westland en winkeliersvereniging Naaldwijk Winkelrijk betrokken. In Amersfoort (Emiclaer) werken de gemeente, Wereldhave en Ondernemersvereniging Emiclaer samen.

Naar overzicht nieuwsberichten